Problem gwastraff anghyfreithlon

  • Cyhoeddwyd
GwastraffFfynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Bydd yr ymgyrch yn cael ei lansio ddydd Llun

Yn ôl y ffigyrau diweddara mae ysbwriel yn cael ei waredu yn anghyfreithlon bob 15 munud yng Nghymru.

Bydd partneriaeth Taclo Tipio Cymru yn lansio apêl Ddydd Gwener gan alw ar gartrefi i gymryd cyfrifoldeb am eu gwastraff.

Roedd yna 41,750 o achosion o dipio anghyfreithlon yng Nghymru rhwng Ebrill 2010 a diwedd Mawrth 2011.

Yn ôl Llywodraeth Cymru mae'n costio £2.2 miliwn y flwyddyn i lanhau'r llanast.

O ran tipio anghyfreithlon, gwastraff y cartref sy'n gyfrifol am 65% o'r cyfanswm.

Daw'r ymgyrch ddiweddaraf ar yr adeg pan mae nifer o bobl yn ymgymryd â gwaith atgyweirio neu gynnal a chadw yn y cartref.

Mae pobl yn cael eu hannog i waredu â nwyddau nad ydynt eu hangen mewn modd cyfrifol, hynny yw mewn safleoedd ailgylchu swyddogol.

Bydd yr ymgyrch yn cynnwys glanhau'r mannau sydd wedi eu heffeithio waethaf.

Ddydd Gwener bydd Gweinidog yr Amgylchedd John Griffiths yn bresennol yng Nghasnewydd yn ystod prosiect i lanhau 40 tunnell o sbwriel anghyfreithlon.

Problemau

"Mae tipio anghyfreithlon yn drosedd amgylcheddol difrifol iawn ac mae'n bygwth pobl a bywyd gywll," meddai Mr Griffiths.

Dywedodd Chris Mills, cyfarwyddwr Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru: "Mae yna dros 40,000 o achosion o dipio anghyfreithlon bob blwyddyn yng Nghymru- bron i un ahcos bob awr ar gyfartaledd.

Mae tipio anghyfreithlon hefyd yn achosi problemau i ddiffoddwyr tân, gyda'r sbwriel weithiau yn cael ei roi ar dân.

"Mae tipio anghyfreithlon yn gwbl annerbyniol, mae'n peryglu diffoddwyr a'r cyhoedd," meddai Dewi Jones, rheolwr gorsaf, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

"Mae'n defnyddio amser ac adnoddau'r gwasanaeth ac mae'n newidiol i'r amgylchedd a'r tir lle mae'n llosgi.

"Mae'r hyn sy'n weddill yn flêr ac yn beryglus, gan gynnwys ambell i silindr LPG ac asbestos."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol