Libya: Rhyddhau dau newyddiadurwr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, presser
Disgrifiad o’r llun,
Mae Gareth Montgomery-Johnson a Nicholas Davies-Jones wedi ymddiheuro

Mae dau newyddiadurwr gafodd eu cipio yn Libya am fynd i mewn i'r wlad heb ganiatâd wedi cael eu rhyddhau, medd y Swyddfa Dramor.

Cafodd Gareth Montgomery-Johnson o Gaerfyrddin, a Nicholas Davies-Jones eu cipio fis diwethaf.

Dywedodd Gweinyddiaeth Gartref Libya bod y ddau wedi cael eu rhyddhau, ac y byddan nhw'n cael eu hestraddodi ddydd Llun.

Mae'r ddau, oedd yn gweithio i orsaf deledu Press TV o Iran, wedi ymddiheuro.

Ysbïo

Dywedodd llefarydd ar ran y Swyddfa Dramor: "Rydym yn croesawu rhyddhau dau newyddiadurwr o Brydain a gafodd eu cipio yn Libya yn ddiweddar.

Mae swyddogion o'r Swyddfa Dramor yn darparu cefnogaeth gonsiwlar iddyn nhw, fel yr ydym wedi gwneud gydol y digwyddiad.

"Mae'r ddau bellach dan ofal staff consiwlar, maen nhw'n iach ac yn edrych ymlaen at gael gweld eu teuluoedd yn fuan."

Cafodd Mr Montgomery-Johnson a Mr Davies-Jones eu cipio gan filisia Misrata yn Tripoli ar Chwefror 22.

Yn wreiddiol cafodd y ddau eu cyhuddo o fod yn ysbïwyr, ac roedd pryder y byddai'r ddau yn wynebu cyhuddiadau.

Yr wythnos ddiwethaf, fe ymddangosodd y ddau mewn fideo gan ymddiheuro am fynd i mewn i Libya heb ganiatâd, ond yn dweud eu bod yn cael eu trin yn dda.

Roedd teulu Mr Montgomery-Johnson a grwpiau hawliau dynol wedi lobïo am gael trosglwyddo'r ddau i ddwylo awdurdodau Libya, ac fe ddigwyddodd hynny ar Fawrth 14.

Iach a diogel

Cafodd y Dirprwy Weinidog Cartref, Omar al-Khadrawi, ei ddyfynu gan asiantaeth newyddion AFP: "Fe wnaeth y Weinyddiaeth Gartref ganiatàu i'r ddau gael eu rhyddhau pan ddaeth yn amlwg nad oedd trosedd wedi digwydd.

"Maen nhw wedi mynegi dymuniad i adael Libya."

Dywedodd gohebydd y BBC yny Dwyrain Canol, Wyre Davies, bod y ffaith fod y ddau yn gweithio i orsaf deledu o Iran o bosib wedi cyfri yn erbyn y ddau.

Dywedodd: "Yn y gorffennol, cafodd yr orsaf ei chyhuddo o fod o blaid Gaddafi, ac yn erbyn y chwyldro.

"Rwy'n credu mai dyna pam y cafodd y ddau eu cipio yn hytrach na phroblem gyda fisas, oherwydd mae llawer o newyddiadurwyr wedi mynd i mewn i'r wlad yn anghyfreithlon yn dechnegol."

Ychwanegodd ei fod yn deall bod y ddau yn iach a diogel, ac wedi siarad gyda'u teuluoedd dros y ffôn.

Straeon perthnasol