Disgyblion yn gadael wedi tân yn Aberdaugleddau

Cyhoeddwyd

Bu'n rhaid i ddisgyblion a staff adael Ysgol Gyfun Aberdaugleddau oherwydd tân fore Iau.

Cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru eu galw am 11:30am.

Dechreuodd y tân yn y bloc toiledau yn adeilad Heol Steynton.

Roedd rhaid i ddiffoddwyr ddefnyddio offer anadlu arbennig er mwyn taclo'r fflamau ond mae'r tân bellach o dan reolaeth.