Disgyblion yn cael hwyl ar newyddiadura gyda help BBC Cymru

  • Cyhoeddwyd

Ar gyfer y disgyblion hynny sydd am fod yn newyddiadurwyr mae 'na gymorth wrth law.

Bob blwyddyn mae Bwletin Ysgol y BBC yn rhoi cyfle i ddisgyblion rhwng 11 a 16 oed yng ngwledydd Prydain lunio eu hadroddiadau newyddion eu hunain ar gyfer y cyhoedd.

Un o'r ysgolion sydd wedi bod wrthi Ysgol Gyfun Gwynllyw ym Mhont-y-pŵl.

Maen nhw wedi bod yn edrych ar un digwyddiad pwysig yn ystod 2012.

Bu disgyblion Ysgol Gyfun Rhydywaun hefyd yn paratoi adroddiadau yn ystod y diwrnod ac mae eu herthygl i'w gweld ar wefan yr ysgol yn ogystal â chyfweliad gyda Phrif Weinidog Cymru Carwyn Jones.

Mae ysgolion yng Nghymru a gweddill Prydain wedi bod yn cymryd rhan hefyd ar Ddiwrnod Bwletin Ysgol y BBC ddydd Iau.

Nod y cynllun yw rhoi cyfle i ddisgyblion ysgolion uwchradd fentro i faes newyddiaduraeth.

Mae'r disgyblion wedi bod yn holi a stilio, yn creu bwletinau newyddion ar gyfer y teledu, radio neu'r we.

Cafodd eu gwaith eu gweld ar wefan eu hysgolion ddydd Iau ac ar wefan Brydeinig Newyddion y BBC.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol