Agor "ysgol fwyaf modern Cymru"

  • Cyhoeddwyd
Ysgol Yr Hendre, CaernarfonFfynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd yr ysgol newydd wobr rhagoriaeth BREEAM am fod yn adeilad 'gwyrdd'

Bydd "ysgol fwyaf modern Cymru" sy'n werth £9.3 miliwn yn agor ei drysau ddydd Llun.

Y nod wrth godi adeilad newydd Ysgol Yr Hendre yng Nghaernarfon, Gwynedd, oedd darparu adnodd i'r gymuned leol yn ogystal ag ysgol i'r disgyblion.

Bydd yr adeilad - sydd â lle i 450 o blant - yn un o'r mwyaf 'gwyrdd' yn y wlad.

Dywedodd arweinydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dyfed Edwards: "Mae sicrhau bod gan holl blant a phobl ifanc Gwynedd y dechrau gorau mewn bywyd yn flaenoriaeth i ni fel awdurdod.

"Mae Ysgol Yr Hendre yn esiampl wych o gydweithio rhwng Cyngor Gwynedd, Llywodraeth Cymru, yr ysgol ei hun a'i llywodraethwyr, a'r gymuned ehangach.

"Canlyniad y prosiect yw y bydd plant yn y rhan yma o Gaernarfon yn cael eu haddysgu yn ysgol fwyaf modern Cymru."

'Calon y gymuned'

Cadeirydd llywodraethwyr Ysgol Yr Hendre yw'r Cynghorydd Roy Owen, a dywedodd: "Mae gennym ysgol y gall y disgyblion, staff a'r gymuned ehangach fod yn falch iawn ohoni.

"Mae'r ysgol newydd yn fwy na dim ond ysgol - mae'r ffaith ei bod hefyd yn gartref i adnoddau sy'n darparu addysg i oedolion, cynlluniau iechyd a lles cymdeithasol a gweithgareddau chwaraeon a diwylliannol yn golygu ei bod yn galon i'r gymuned leol."

Oherwydd dulliau adeiladu fe fydd yr ysgol newydd yn cadw'n gynnes yn y gaeaf ac yn oer yn yr haf sy'n lleihau costau gwresogi a gostyngiad o 60% mewn allyriadau carbon yn ystod oes yr adeilad.

Mae'r adeilad hefyd yn gallu ailgylchu dŵr glaw.

Dywedodd y Cynghorydd Liz Saville Roberts, sy'n arwain ar addysg ar Gyngor Gwynedd: "Mae'r ysgol wedi derbyn gwobr rhagoriaeth BREEAM sy'n golygu ei bod yn un o'r ysgolion mwyaf gwyrdd yn y wlad."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol