Dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae myfyrwragedd wedi trefnu cystadleuaeth i ddathlu merched ym myd gwyddoniaeth

Mae digwyddiadau ledled Cymru yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched heddiw.

Mae'r diwrnod yn cael ei ddathlu'n flynyddol ar 8 Mawrth er mwyn cofnodi campau economaidd, gwleidyddol a chymdeithasol menywod.

Yn Wrecsam cynhaliwyd cystadleuaeth i blant ysgol i ymchwilio i fywydau gwyddonwyr benywaidd drwy'r blynyddoedd ac yna creu stribedi comig yn adrodd eu hanes.

Tair myfyrwraig o Brifysgol Glyndŵr fu'n gyfrifol am drefnu'r gystadleuaeth gyda chefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru a chanolfan Techniquest Glyndŵr.

Arddangosfa

Bu un o'r myfyrwragedd, Heather Wilson, yn ymweld ag ysgolion lleol i gwrdd â'r plant oedd yn cymryd rhan.

Dywedodd Ms Wilson: "Dwi'n teimlo'n ffodus fy mod wedi cael y cyfle i gwrdd â phlant mor sylwgar a chreadigol.

"Gobeithio y cawson nhw gymaint o hwyl ag y ces i."

Bydd gwaith y plant i'w weld mewn arddangosfa yng nghanolfan Techniquest Glyndŵr o 9 - 31 Mawrth.

Ymhlith digwyddiadau eraill y diwrnod bydd Chwarae Teg, sefydliad a ddechreuwyd yn benodol ar gyfer hyrwyddo safle menywod yn y gweithle yng Nghymru, yn dathlu ei 20fed penblwydd.

Cystadleuaeth

Bydd cyflogwyr, cynrychiolwyr busnes a chynrychiolwyr grwpiau eraill sydd yn ceisio hybu statws menywod yn y gweithle yn cwrdd am 6pm yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe.

Fel rhan o'r digwyddiad bydd canlyniadau cystadleuaeth ar gyfer dylunwyr benywaidd Cymreig a bydd eu gwaith yn cael ei harddangos yn yr amgueddfa am dri mis.

Yng Nghaerdydd bydd yr elusen Llamau, sydd yn helpu merched sydd â phroblemau megis bod yn ddigartref, yn dathlu'r diwrnod gan yrru o amgylch y ddinas mewn bws wedi ei addurno â lluniau o fenywod ysbrydoledig.

Yn ogystal bydd côr Llamau yn perfformio y tu allan i'r Senedd.

Am restr lawn o ddigwyddiadau'r diwrnod ewch at wefan Diwrnod Rhyngwladol y Merched.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol