Gwraig 96 oed wedi marw ar ôl 'digwyddiad' mewn cartre' gofal

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun, Yr heddlu tu allan i Pontcanna House, Caerdydd

Mae un person wedi marw ar ôl digwyddiad mewn cartref gofal yng Nghaerdydd.

Credir bod y digwyddiad yn ymwneud â siafft lifft yn y cartref.

Fe wnaeth Heddlu De Cymru gadarnhau marwolaeth y ddynes 96 oed o fewn y cartref.

Cafodd yr heddlu eu galw i adeilad Pontcanna House ar Heol Llandaf yn y ddinas toc cyn 9.20am ddydd Mawrth.

Mewn datganiad dywedodd yr heddlu bod y ddynes, a oedd yn un o breswylwyr y cartref, wedi marw yn y fan a'r lle.

Mae ymchwiliad i'w marwolaeth wedi cychwyn.

Cafodd aelod o staff y cartref, sy'n cynnig gofal i bobl â dementia, anafiadau yn y digwyddiad.

Ymchwiliad

Mae'r gweithiwr yn cael triniaeth yn yr ysbyty.

Cafodd y crwner a theulu'r ddynes eu hysbysu o'r farwolaeth.

Fe wnaeth y gwasanaeth ambiwlans gadarnhau eu bod wedi cael eu galw i'r safle am 8.59am.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Caerdydd: "Fel yr awdurdod gorfodi, mae swyddogion Iechyd yr Amgylchedd o'r adran Gwrachod y Cyhoedd yn cydweithio gyda'r heddlu mewn perthynas â'r digwyddiad mewn cartref gofal preifat yn y ddinas."

Dywedodd Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru eu bod wedi eu hysbysu o'r digwyddiad trasig.

"Yr heddlu a'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch fydd yn arwain yr ymchwiliad cychwynnol," meddai llefarydd.

"Mae'r awdurdod lleol yn cynnig cefnogaeth i breswylwyr, teuluoedd a staff sydd wedi eu heffeithio gan y digwyddiad trasig yma."

Yn ôl adroddiad gan yr arolygwyr i'r cartref yn 2010, mae'r cartre' yn cynnig lle i 31 o bobl sy'n diodde' o ddementia.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol