Rhybudd heddlu wedi tri marwolaeth

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn ymchwilio ar ôl i dri dyn ifanc farw ar Ynys Môn dros y pythefnos diwethaf.

Er eu bod yn dweud nad oes amgylchiadau amheus ynghylch y marwolaethau, maen nhw'n gofyn i bobl fod yn ofalus.

Roedd y tri a fu farw yn ddefnyddwyr cyffuriau.

Dywedodd y Ditectif Prif Arolygydd Andrew Williams: "Rydym yn cydymdeimlo gyda theuluoedd y tri dyn ifanc fu farw yn ardal Llangefni.

"Ar hyn o bryd rydym yn aros am ganlyniadau profion tocsicoleg, ac felly ni fyddai'n briodol i ni son am achosion y marwolaethau.

"Ond mae'n deg i ddweud bod cynifer o farwolaethau dros gyfnod mor fyr ac yn yr un ardal yn ddigwyddiad prin iawn

"Rydym yn gweithio gyda'r bwrdd iechyd i geisio sefydlu yn union beth ddigwyddodd.

"Wrth bwysleisio nad oes gennym wybodaeth ddibynadwy i awgrymu bod cyflenwad amheus o gyffuriau anghyfreithlon ar werth yn yr ardal, byddwn yn gofyn i bobl gymryd camau priodol i fod yn ofalus."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol