Brech goch: Tri arall yn dioddef

  • Cyhoeddwyd
MMRFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae gan mwyafrif y plant gysylltiad gydag Ysgol Eifionydd ym Mhorthmadog

Mae tri phlentyn arall wedi cael diagnosis o'r frech goch ym Mhorthmadog, gan ddod â'r cyfanswm i 33.

Mae 29 o'r achosion yn gysylltiedig gydag Ysgol Eifionydd ym Mhorthmadog, Gwynedd. Mae'r pedwar achos arall yn yr ardal, ond does dim cysylltiad uniongyrchol gyda'r ysgol.

Dywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC) bod mwyafrif yr achosion naill ai heb gael brechiad MMR o gwbl neu ond wedi cael un dos o'r brechiad.

"Ymledu'n hawdd"

Dywedodd Dr Judy Hart, ymgynghorydd rheoli clefydau heintus gyda ICC: "Mae'r frech goch yn glefyd heintus iawn sy'n ymledu yn hawdd iawn.

"Mae firws y frech goch yn y gymuned erbyn hyn, felly mae pawb sydd heb gael dau ddos o MMR mewn perygl o gael y clefyd.

"Byddai'r rhan fwyaf o'r achosion dan ymchwiliad wedi gallu cael eu hosgoi gan y brechiad MMR."

"Mae ICC a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn annog rhieni yn y gogledd sydd â'u plant wedi methu dau ddos llawn o'r brechiad i gael chwistrelliad MMR ar unwaith.

Eisteddfod

"Mae hyn yn arbennig o bwysig gan y bydd nifer fawr o blant yn dod i'r ardal dros yr wythnosau nesaf ar gyfer yr Eisteddfod.

"Mae meddygon teulu ar draws y gogledd yn gweithio'n galed i gynnig brechiadau o blant lleol sydd heb gael y ddau ddos o MMR.

"Os yw eich plentyn yn sâl ac rydych yn amau'r frech goch, dylech gysylltu gyda'ch meddyg teulu ar unwaith neu ffonio Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47, ac ni ddylai eich plentyn fynd i'r ysgol neu feithrinfa am bum niwrnod wedi i frech ymddangos."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol