Crys hanesyddol yn aros yng Nghymru?

Published
image copyrightBBC news online
image captionMae'r crys yn dyddio'n ôl i 1905

Er gwaetha ymateb o Awstralia a Seland Newydd, mae clwb yn gobeithio y bydd crys rygbi hanesyddol yn aros yng Nghymru.

Bydd crys Tîm Seland Newydd sy'n dyddio'n ôl i 1905 yn cael ei werthu er mwyn ceisio achub Clwb Rygbi Tycroes yn Nyffryn Aman.

Y gred yw bod y crys, gafodd ei wisgo gan y tîm cyntaf o Seland Newydd i chwarae ym Mhrydain, yn werth £10,000.

Mae'r clwb rygbi ger Rhydaman yn dathlu eu canmlwyddiant y tymor hwn ond mewn perygl o fynd i'r wal oherwydd dyledion o tua £9,000.

"Wy wedi synnu at yr ymateb i werthu'r crys," meddai Clive Hanham, aelod o bwyllgor y clwb.

"Ma' pobol wedi dangos diddordeb yn Awstralia a Seland Newydd ond ma' dyn o dde Cymru hefyd wedi cysylltu â ni.

"Wy'n gobeithio y bydd y crys yn sefyll yng Nghymru."

Y gred yw mai dim ond wyth o grysau tîm 1905 Seland Newydd, yr Originals, sydd ar ôl.

"... ro'dd yna deimlade cryf yn erbyn gwerthu'r crys," meddai Clive.

'Trysor'

"Ma'n un o drysore'r clwb ond os nad yw e'n cael ei werthu fe allwn fynd i'r wal.

image copyrightOther
image captionDave Gallaher oedd capten Seland Newydd yn 1905

"Ac oherwydd ei werth ro'dd e'n rhy ddrud i ga'l ei arddangos felly mae wedi bod mewn yn y banc am hyd at beder blynedd."

Yn 1905 Cymru oedd yr unig dîm i drechu Seland Newydd ar eu taith gyntaf i Brydain.

Enillodd Cymru o 3-0.

Cafodd y crys ei wisgo yn y gêm yn erbyn Abertawe, gyda'r Originals yn ennill 4-3 yn eu gêm olaf o'r daith.

Cyn-aelod o'r pwyllgor sydd bellach wedi marw roddodd y crys i Glwb Tycroes.

Cyngerdd

Mae problemau ariannol y clwb yn deillio'n bennaf o ganlyniad i gyngerdd na chafodd ei chynnal yn 2011.

Fe wnaeth y clwb dalu £5,000 asiant oedd yn honni ei fod yn gallu denu un o sêr cerddoriaeth bop y byd i Dycroes i ganu.

Roedd yr asiant, Paul Johnson, wedi dweud y byddai'n perswadio'r artist, Alexandra Burke i berfformio.

Ond doedd yr artist ddim wedi derbyn unrhyw wahoddiad.

Yn ogystal â'r blaendal roedd y clwb wedi gwario miloedd ar drefnu'r noson.

Mae Mr Johnson wedi ad-dalu £2,500 ond mae'n dweud fod gweddill yr arian yn nwylo un o'i bartneriaid.

Straeon perthnasol