Un o feiri ieuengaf Cymru'n ymddeol o wleidyddiaeth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun, Richard Boudier mewn cyfarfod diweddar am Ysbyty Bronglais

Mae un o feiri ieuengaf erioed Cymru yn rhoi'r gorau i'w yrfa wleidyddol.

Mae Richard Boudier - 23 oed, sy'n aelod o Gyngor Tref Aberystwyth - yn ei chael hi'n anodd dygymod â'i swydd llawn amser wrth iddo gyflawni ei ddyletswyddau fel maer y dref.

Dywedodd Mr Boudier fod swydd y maer yn fwy addas ar gyfer rhywun sy'n gweithio'n rhan amser neu rywun sydd wedi ymddeol.

Mr Boudier oedd ymgeisydd y Blaid Lafur yn yr Etholiad Cyffredinol yn 2010 ac Etholiad y Cynulliad yn 2011.

Penparcau

Dywedodd Mr Boudier, sy'n cynrychioli ward Penparcau, na fyddai'n sefyll fel ymgeisydd yn etholiadau'r cyngor ym mis Mai eleni.

Y gred yw mai ef oedd maer ieuengaf erioed Cymru pan gafodd ei ethol fel maer Aberystwyth ym mis Mai y llynedd.

Dywedodd y byddai'n dal i weithio dros y Blaid Lafur ond ni fyddai yn cymryd rhan flaenllaw mewn gwleidyddiaeth o hyn ymlaen.

"Mae'n anodd iawn i ymrwymo'ch hun i gyngor y dref a swydd y maer pan ydych yn gweithio'n llawn amser," meddai Mr Boudier.

"Rwy'n gweithio hyd at 50 awr bob wythnos yn ogystal â 15 i 20 awr i gyngor y dref.

"Nid yw hyn yn deg i'r bobl wnaeth f'ethol."

Mae Mr Boudier yn gweithio fel rheolwr tîm gwasanaethau archfarchnad y Co-operative yn Aberystwyth.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol