Mewn llun: Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Plant yn cael cyfle i wisgo gwisg draddodiadol neu grysau rygbi ar Fawrth 1 yn Ysgol yr Eglwys, Llanfynydd, Sir Gaerfyrddin
Disgrifiad o’r llun,
Criw o fyfyrwyr Cymdeithas Gymraeg Prifysgol Abertawe yn y coleg ddydd Iau. Gallwch anfon eich lluniau at newyddionarlein@bbc.co.uk
Disgrifiad o’r llun,
Jessica yn ei gwisg Gymreig yn barod ar gyfer cyngerdd yn ei hysgol gynradd ym Mhen-y-bont ar Ogwr
Disgrifiad o’r llun,
Aelodau o'r Marchfilwyr Cymreig yn bwyta cennin amrwd yn nhalaith Helmand yn Afghanistan
Disgrifiad o’r llun,
Lili a Joshua yn dathlu Dydd Gwyl Dewi 2012 yng Nghaint
Disgrifiad o’r llun,
Aelodau Cymdeithas Dewi Sant Hong Kong yn dathlu eu 101 noson
Disgrifiad o’r llun,
Cadeirio'r bardd buddugol ar Fawrth 1 yn Ysgol Gynradd Llansannor Bro Morgannwg
Disgrifiad o’r llun,
Bron yn flwydd oed, dyma Ddydd Gŵyl Dewi cyntaf William Martyn Clements-Richards o Sir Gaerfyrddin
Disgrifiad o’r llun,
Iola, Lili, Purdy, Medi, Emily a Hannah yn dathlu yn Ysgol y Llys Prestatyn
Disgrifiad o’r llun,
Mam Magw Fflur anfonodd y llun yma ohoni ar Ddydd Gwyl Dewi
Disgrifiad o’r llun,
Lori Rulison yn dathlu yn yr eira yn Efrog Newydd
Disgrifiad o’r llun,
Eluned, Hawys, Nest a Tesni yn eu gwisgoedd ar Fawrth 1