Gollwng cemegau mewn ysbyty

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Gollyngwyd y cemegau yn Ysbyty Llandudno nos Fercher

Bu'n rhaid i ddiffoddwyr wisgo dillad arbennig wrth geisio delio gyda gollyngiad o gemegau yn Ysbyty Llandudno nos Fercher.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw wedi i asid peracetic, hylif glanhau sy'n cael ei ddefnyddio i ddiheintio, gael ei ollwng yn ystod gwaith cynnal a chadw arferol, medd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru.

Cafodd dau griw o ddiffoddwyr o Landudno ac uned gwarchod yr amgylchedd arbennig o Wrecsam eu gyrru i'r digwyddiad.

Oherwydd y gollyngiad, cafodd uned cleifion allanol yr ysbyty ei chau yn gynnar.

Roedd rhaid i ddiffoddwyr ddefnyddio offer anadlu arbennig yn ogystal wrth geisio casglu a chael gwared â'r hylifau gafodd eu gollwng.

Cadarnhaodd y Gwasanaeth Tân y byddai'r ysbyty ar agor fel arfer ddydd Iau.