Hwb ariannol i ddatblygu Neuadd y Dref Llangefni

Cyhoeddwyd

Mae cynllun i adfer neuadd y dref wedi cael hwb wedi i Lywodraeth Cymru neilltuo swm ychwanegol o £170,000.

Cyhoeddodd y Gweinidog Adfywio, Huw Lewis, y byddai arian Rhaglen Ardal Adfywio Môn a Menai yn helpu adnewyddu Neuadd y Dref Llangefni.

Bydd adnewyddu'r adeilad rhestredig yn cyfrannu at adfywiad economaidd.

Pan fydd y gwaith yn dod i ben bydd yr adeilad yn gartref i Fenter Môn a disgwylir y bydd dros 40 o swyddi'n cael eu creu.

'Her'

Dywedodd Mr Lewis: "Mae adnewyddu adeilad rhestredig bob amser yn her.

"Mae lleoliad neuadd y neuadd yng nghanol y dref yn golygu bod y gwaith adnewyddu a'i ddefnydd yn y dyfodol yn hollbwysig i adfywio'r ardal."

Cafodd Neuadd y Dref ei hadeiladu ym 1871 ond oddi ar 1996 mae ei chyflwr wedi dirywio.

Mae'r adeilad wedi bod yn wag ers 10 mlynedd a mwy.

Dywedodd Gerallt Llewelyn Jones, Rheolwr Gyfarwyddwr Menter Môn: "Mae'n bwysig ein bod yn gwneud defnydd newydd o'r hen adeiladau sy'n rhan o'n treftadaeth.

"Mae Neuadd y Dref yn bwysig i dref farchnad Llangefni ac mae'r buddsoddiad yn hwb i'w rôl fel canolbwynt datblygiad pellach."

'Hanesyddol'

Mae'r Cynghorydd Bryan Owen, Arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn, wedi croesawu'r newyddion.

Dywedodd: "Mae prosiect ailddatblygu neuadd y dref yn fuddsoddiad mawr i ganol y dref.

"Mae'r neuadd yn adeilad hanesyddol ac eiconig ac edrychaf ymlaen at ei weld yn chwarae rhan bwysig yn adfywio canol y dref a'r economi leol."

Ardal Môn a Menai yw'r ail Ardal Adfywio Strategol yng Nghymru i'w chyhoeddi gan Lywodraeth Cymru ers 2008.

Mae dros 100 o brosiectau wedi'u cymeradwyo ynghyd â £21m o arian yn uniongyrchol oddi wrth Lywodraeth Cymru.

Straeon perthnasol