Morgannwg yn cyhoeddi colledion o £1.7m am y flwyddyn 2011

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Stadiwm Swalec oedd lleoliad gêm brawf Lloegr v Sri Lanka ym mis Mai 2011

Mae Clwb Criced Morgannwg wedi cyhoeddi colledion o £1.7 miliwn y llynedd gan gynnwys colled o £1.2 miliwn o'r gêm brawf rhwng Lloegr a Sri Lanka.

Ar ôl ystyried taliadau ychwanegol o ran ailddatblygu y stadiwm roedd eu colled am y flwyddyn yn £3 miliwn.

Ym mis Ionawr, fe wnaeth y clwb gyhoeddi eu bod wedi ail-strwythuro eu cyllid.

"Mae canlyniadau 2011 yn gosod y sialensiau ariannol yr ydym fel clwb wedi bod yn ei wynebu ers rhai blynyddoedd yn ei gyd-destun," meddai Alan Hamer, Prif Weithredwr Morgannwg.

"Mae'r sefyllfa economaidd yn her yn ogystal â byrdwn dyledion o golli arian yn ystod cynnal gêm brawf Lloegr a Sri Lanka y llynedd.

"Mae ganddo ni hefyd gostau eraill.

"O eithrio hynny, roedd y busnes yn ffafriol efo'r flwyddyn flaenorol."

Dyfodol y clwb

Mae dyfodol ariannol y clwb i'w weld yn well gyda'r cyfrifon wedi eu haddasu.

Fe wnaeth y clwb drosiant o £6.6 miliwn yn ystod 2011.

Ym mis Ionawr fe wnaeth y clwb gyhoeddi bod eu benthycwyr, sy'n cynnwys Allied Irish Bank, Cyngor Caerdydd a'r cyn-gadeirydd Paul Russell, wedi cytuno i ailstrwythuro'r benthyciad.

Yn ychwanegol, mae Morgannwg wedi codi £1.3 miliwn gan grŵp o naw o fuddsoddwyr.

Dywedodd Cadeirydd Morgannwg, Barry O'Brien, bod yr ailstrwythuro yn sicrhau dyfodol ariannol y clwb.

"Gallwn edrych ymlaen at 2012 a thu hwnt gyda hyder o'r newydd," meddai.

Dros y pum mlynedd nesaf fe fydd 17 diwrnod o griced rhyngwladol yn cael eu cynnal yn Stadiwm Swalec.

Ar ddiwedd tymor 2012 fe fydd gêm undydd Lloegr yn erbyn De Affrica yn cael ei gynnal yno.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol