Rhewi cyflogau llywodraeth leol

  • Cyhoeddwyd

Bydd cyflogau gweithwyr llywodraeth leol yn cael eu rhewi am y drydedd flwyddyn yn olynol.

Mae'r penderfyniad yn effeithio ar 1.6 miliwn o weithwyr yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Roedd y cynghorau yn rhagdybio y byddai'r cyflogau yn cael eu rhewi unwaith eto.

Gwnaed y penderfyniad wedi trafodaethau rhwng Cymdeithas y Llywodraeth Leol a'r undebau.

Dywedodd llefarydd ar ran y gymdeithas: "Er mwyn diogelu cyllid sy'n hanfodol ar gyfer gwasanaethau rheng flaen ac er mwyn diogelu swyddi ni fydd codiad cyflog yn 2012-13.

"Mae hwn wedi bod yn benderfyniad anodd iawn ond hwn yw'r un cywir i drethdalwyr a'r gweithlu.

"Byddai codiad cyflog yn golygu colli mwy o swyddi a thorri'n ôl ar wasanaethau."

Cynnydd

Roedd undebau Unsain, GMB ac Unite wedi gofyn am gynnydd mewn cyflog, yn enwedig ar gyfer pobl ar gyflogau isel.

Dywedodd llefarydd ar ran y GMB y byddai gweithredu diwydiannol yn bosib.

"Mae cyflogau arweinwyr y cynghorau wedi cynyddu'n sylweddol ac mae cynghorwyr wedi pleidleisio o blaid lwfansau uwch i'w hunain.

"Yr un pryd mae cyflogau gofalwyr, dynion casglu biniau, gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr cyngor eraill sy'n gwasanaethu ein cymunedau wedi gostwng dros 15% mewn termau real."

Dyw'r penderfyniad i rewi cyflogau ddim yn effeithio ar gyflogau athrawon a diffoddwyr tân.