Mwy yn cael diagnosis o ddementia

Dementia Image copyright Other
Image caption Dywed Cymdeithas Alzheimer's bod tua 27,000 o bobl Cymru yn byw gyda dementia heb gael diagnosis ffurfiol

Bu cynnydd o 1% yn nifer y bobl a gafodd ddiagnosis o ddementia yng Nghymru'r llynedd.

Fe gafodd 16,300 o bobl wybod eu bod yn diodde' o'r cyflwr, o'i gymharu â 15,400 y flwyddyn cynt.

Ond mae'r Gymdeithas Alzheimer's wedi mynegi eu pryder oherwydd mai yng Nghymru y mae'r raddfa isaf o ddiagnosis yn y DU.

Maen nhw'n amcangyfrif mai dim ond 37% o bobl sy'n byw gyda dementia sy'n derbyn diagnosis ffurfiol o'r cyflwr.

Cred yr elusen bod mwy na 27,000 o bobl yng Nghymru yn byw gyda'r cyflwr ond ddim yn derbyn budd-daliadau perthnasol, triniaeth cyffuriau na'r gefnogaeth sy'n deillio o gael diagnosis cywir.

Mae astudiaeth ganddynt hefyd yn dangos y gall diagnosis cynnar arbed miloedd o bunnau i'r trethdalwr, gan y gall olygu oedi cyn bod angen gofal parhaol ar bobl y tu allan i'w cartrefi eu hunain.

'Anghofus'

Dywedodd Sue Phelps, Cyfarwyddwr Dros Dro Cymdeithas Alzheimer's Cymru:

"Mae'n syfrdanol bod ymhell dros hanner y bobl sy'n byw gyda dementia yng Nghymru ddim wedi derbyn diagnosis. Rydym wedi gweld cynnydd dros y flwyddyn ddiwethaf, ond mae yna ffordd bell i fynd.

"Mae pawb ychydig yn anghofus o bryd i'w gilydd, ond pan mae colli cof yn dechrau amharu ar fywyd pob dydd mae'n bwysig cael profion cyn gynted â phosib.

"Gorau po gynted y mae rhywun yn cael diagnosis fel y gallant ddechrau cael cefnogaeth a pharatoi ar gyfer eu dyfodol."

Mae'r Gymdeithas Alzheimer's yn argymell y dylai pobl sy'n pryderu am eu cof fynd i siarad gyda'u meddyg teulu, yn enwedig os ydynt yn profi rhai o'r symptomau canlynol :-

  • Methu cofio digwyddiadau diweddar er eu bod yn gallu cofio pethau o'r gorffennol;
  • Cael trafferth dilyn sgyrsiau neu raglenni teledu;
  • Anghofio enwau ffrindiau neu bethau cyffredin bob dydd;
  • Cael trafferth gwneud penderfyniadau;
  • Ailadrodd sgyrsiau neu gael trafferthion rhesymu a meddwl;
  • Gweld fod eraill yn gwneud sylwadau am eu diffyg cof.

Gall pobl sy'n bryderus hefyd ffonio'r elusen ar 0845 300 0336.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.