Gobeithio adfer cartref olaf WH Davies erbyn y Nadolig

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bu WH Davies yn byw yn Glendower ym mlynyddoedd olaf ei fywyd

Mae ymgyrchwyr sy'n ceisio achub cartref olaf y bardd o Gasnewydd, WH Davies, yn gobeithio eu bod wedi llwyddo yn erbyn bygythiad o orchymyn pryniant gorfodol.

Mae gor-nai y bardd, Norman Phillips, 78 oed, yn wynebu swm pum ffigwr i adfer Glendower, bwthyn y bardd yn Nailsworth, Sir Gaerloyw.

Yn ôl ymgyrchwyr, maen nhw wedi cael cyfarfod positif gyda Chyngor Bwrdeistref Stroud a oedd yn bygwth cymryd yr eiddo.

Mae disgwyl i'r gwaith adeiladu gychwyn ym mis Ebrill ac fe fydd wedi ei gwblhau erbyn y Nadolig.

William Henry Davies yw awdur y gerdd Leisure ac Autobiography of a Super-tramp.

Symudodd i Nailsworth ym 1928 ac yno y bu hyd nes ei farwolaeth ym 1940.

Cyfeillion

Ei or-nai sydd wedi byw yn yr adeilad cofrestredig gradd II am bron i 60 mlynedd.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bu Norman Phillips yn byw yn Glendowr am ddegawdau

Symudodd Mr Phillips oddi yno wedi trawiad ar y galon yn 2003.

Mae o eisoes wedi gwario £40,00 gan gynnwys gwaith ar y to, ond mae angen gwneud gwaith sylweddol y tu mewn.

Sefydlwyd Cyfeillion Glendower yn 2010 er mwyn cynorthwyo Mr Phillips yn ariannol gyda'r gwaith.

Ym mis Medi 2011 fe ddywedodd y cyngor eu bod am gymryd meddiant o'r eiddo oni bai bod y gwaith adfer yn cael ei gwblhau.

Dywedodd Anthony Burton, a sefydlodd Cyfeillion Glendower, eu bod wedi codi traean o'r hyn sydd ei angen.

"Mae ganddo ni adeiladwr sydd wedi adfer ei hen fwthyn hanesyddol ac sy'n barod i weithio gyda gwirfoddolwyr.

"Mae'r gwirfoddolwyr yn gobeithio clirio a thrin yr ardd."

Dywedodd cofiannydd WH Davies, Barbara Hooper, nad oes modd byw yn yr adeilad ar hyn o bryd.

"Y gobaith yw gallu byw uno yn y dyfodol gan greu ystafell ar gyfer casgliad o eitemau yn ymwneud a'r bardd.

"Mae 'na gefnogaeth wedi bod o bob cwr o'r byd."

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor nad oedden nhw yn y sefyllfa i gyflwyno'r gorchymyn ar hyn o bryd ond nad oedden nhw am weld dim byd yn cael ei wneud.

"Mae'n bwysig bod y gwaith yn cael ei wneud ac rydym mewn trafodaeth gyda Mr Phillips i sicrhau bod yr hyn a gytunwyd yn 2010 yn cael ei weithredu."

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol