Canlyniadau timau rygbi Cymru

  • Cyhoeddwyd

Dydd Sadwrn Chwefror 18 2012

Canlyniadau Uwchgynghrair Rygbi'r Principality.

Aberafan 33 - 25 Bedwas

Canlyniadau Cwpan Swalec

Pen-y-bont 14-20Castell-nedd

Caerdydd 35-29 Llanelli

Glyn Ebwy 16-6 Caerfyrddin

Cross Keys 36-18 Tredelerch

Trecelyn 13-2 Bargoed

Beddau v Abertawe (gohirio)

Pontypridd v Tonmawr (Tonmawr wedi methu cael tîm)

Rhydaman v UWIC (gohirio)