BBC Cymru Fyw

Ed Miliband yn canmol arweinydd Llafur Cymru Carwyn Jones

Published
image copyrightBBC news grab
image captionDywed Ed Miliband bod 'na ddewis amgen i'r llywodraeth glymblaid yn San Steffan

Mae arweinydd y Blaid Lafur, Ed Miliband, wedi canmol y blaid yng Nghymru am "arddangos dewis amgen" i bolisïau llywodraeth clymblaid San Steffan.

Roedd Mr Miliband yn annerch cynhadledd Llafur Cymru yn Stadiwm Swalec yng Nghaerdydd ddydd Sadwrn.

Dywedodd mai Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, "ydi'r dyn gorau i amddiffyn Cymru".

Roedd Mr Miliband yn llawn canmoliaeth o bolisïau Mr Jones, er bod y gwrthbleidiau yn y Cynulliad yn cyhuddo Llywodraeth Cymru o beidio â gwneud digon ers yr etholiad fis Mai y llynedd.

Fe wnaeth Mr Miliband ailadrodd yr alwad am "gyfalafiaeth gyfrifol" gan ychwanegu y dylai'r economi fod ar gael i bawb.

Wrth ymosod ar y bonws i'r bancwyr dywedodd nad "cenfigen wleidyddol" yw hyn ond ei fod yn ymwneud â "diwylliant o gyfrifoldeb".

Cam at ddychwelyd i Downing Street

Aeth ymlaen i ddweud bod cronfa Llywodraeth Cymru yn mynd i greu 4,000 o swyddi i bobl ifanc a bod y llywodraeth ym Mae Caerdydd yn bwriadu cyflogi 500 o Swyddogion Cefnogi Cymuned yr Heddlu am fod Mr Jones, "yn deall pwysigrwydd taclo troseddau a chael yr heddlu ar y strydoedd".

Fe wnaeth hefyd ganmol Mr Jones am "wneud y penderfyniad cywir" o ran arbed myfyrwyr Cymru o ffioedd dysgu sylweddol.

Er gwaetha' beirniadaeth y gwrthbleidiau ym Mae Caerdydd, dywedodd Mr Miliband bod canlyniad Llafur yng Nghymru yn etholiad y cynulliad y llynedd fel y cam cywir tuag at ddychwelyd i Downing Street.

Llafur yw'r blaid fwya' yn y Cynulliad Cenedlaethol, er eu bod un sedd yn brin o fwyafrif.

"Mae angen Llywodraeth Lafur yn San Steffan i fod yn bartner i'r Llywodraeth Lafur yng Nghymru," meddai Mr Miliband.

Fe wnaeth hefyd ymosod ar Ysgrifennydd Cymru, Cheryl Gillan, a oedd meddai, "yn brwydro dros ei hetholaeth yn Sir Buckingham ond nid am y rhai sy'n ddi-waith yng Nghaerdydd".

Dywedodd bod datganoli wedi gweithio er budd y DU a bod "gan bawb ddyletswydd i frwydro dros y Deyrnas Unedig".

Daw'r sylw wrth i Blaid Genedlaethol Yr Alban baratoi i gynnal refferendwm ar annibyniaeth.

Straeon perthnasol

  • Llafur: 'Dewis amgen i doriadau' y Glymblaid yn San Steffan