Carcharu adeiladwr am dwyllo

  • Cyhoeddwyd

Mae adeiladwr o Gribyn ger Llanbed wedi cael ei garcharu am 22 mis am dwyllo.

Targedodd Peter Jason Gilmore, 38 oed o Gwrt Maes Mynach, Cribyn, hen bobl a phobl fregus ar draws y gorllewin trwy godi crocbris am waith oedd e heb ei wneud, neu heb ei gwblhau.

Clywodd y llys fod Gilmore wedi cael ei ganfod yn euog o droseddau tebyg yn 1997, 1998, 2003 a 2011.

Un o'r bobl a dwyllwyd ganddo oedd Brenda Grace Donaldson, o Aberporth.

Gwnaeth Gilmore rywfaint o waith ar ei thŷ ond yna fe ddywedodd wrth Mrs Donaldson, 87 oed, fod angen rhagor o waith trwsio gwerth £1,300.

Cafodd ei dalu gan Mrs Donaldson ond ni wnaeth unrhyw waith.

Ofni

Roedd Hazel Hughes, o Langurig, ger Llanidloes, yn ofni Gilmore felly fe wnaeth ei dalu £80 er iddo fethu â thrwsio ei tho.

Fe wnaeth Gilmore hefyd dwyllo Margaret Hughes, o Lanrhystud, a Norma Elizabeth Dul, o Rydaman.

Clywodd y llys fod Gilmore wedi darbwyllo Mrs Dul i gael to newydd at ei thŷ ar gost o £5,300, ond dywedodd syrfëwr nad oedd unrhyw waith yn angenrheidiol, heblaw am £400 i drwsio difrod a wnaed gan Gilmore ei hun.

Mae ymchwil ar y gweill o dan Ddeddf Elw Troseddau 2002 a allai olygu y bydd asedau Gilmore yn cael eu hatafaelu.