Eisteddfod Ryng-golegol yn dychwelyd i Fangor wedi 5 mlynedd

Published
image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionCynhelir yr Eisteddfod ddydd Sadwrn yn Neuadd Pritchard Jones y Brifysgol

Fe fydd yr Eisteddfod Ryng-golegol yn cael croeso arbennig wrth ddychwelyd i Fangor wedi pum mlynedd o deithio o brifysgol i brifysgol.

Cynhelir yr Eisteddfod ddydd Sadwrn yn Neuadd Pritchard Jones, Bangor.

Caiff yr Eisteddfod Ryng-golegol ei hystyried fel un o brif ddigwyddiadau cymdeithasol a diwylliannol ar galendr unrhyw fyfyriwr Cymraeg neu ddysgwyr sy'n astudio yng Nghymru yn ogystal â rhai o gymdeithasau Cymraeg sydd wedi'u ffurfio tu allan i Gymru.

Mae Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor (UMCB) wedi bod yn brysur iawn yn paratoi ar gyfer yr Eisteddfod.

Maen nhw wedi sicrhau bod 'Gala Chwaraeon' ryng-golegol, sy'n cynnwys rygbi, pêl droed a chystadleuaeth pêl-rwyd 7 bob ochr yn cychwyn y gweithgareddau nos Wener cyn y bydd gig i ddilyn yr Eisteddfod ar y nos Sadwrn.

'Hybu dawn'

Ymysg y bandiau fydd yn perfformio y mae Helyntion Jo's y Ficar, Sŵnami, Creision Hud, Al Lewis Band, Y Bandana a Cowbois Rhos Botwnnog.

Dywedodd Mair Rowlands, Llywydd UMCB: "Rhaid diolch i bawb sydd wedi bod ynghlwm â'r trefniadau ac i'r holl sefydliadau sydd wedi cytuno i noddi'r Eisteddfod mewn unrhyw fodd."

Dywedodd Prif Weithredwr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Dr Ioan Matthews, ei bod yn bleser mawr gan y Coleg i noddi'r Eisteddfod Ryng-golegol ym Mangor eleni.

"Nid oes unrhyw amheuaeth ei fod yn ddigwyddiad arbennig ac yn rhoi'r cyfle i fyfyrwyr ar draws Cymru i ddod at ei gilydd i ddathlu ein hiaith a'n diwylliant - ac i gael tipyn bach o hwyl wrth gwrs!

"Mae'r Eisteddfod dros y blynyddoedd wedi sicrhau llwyfan i hybu dawn a thalent nifer helaeth o fyfyrwyr ac mae'n siŵr y bydd y traddodiad hwn yn parhau yn y dyfodol."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol