Carcharu am gyfnod amhenodol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Honnodd yr erlyniad fod Royle yn "beryg i fenywod"

Mae dyn wedi ei garcharu am gyfnod amhenodol wedi iddo geisio herwgipio myfyrwraig 19 oed dair wythnos ar ôl iddo gael ei ryddhau o'r carchar.

Cyfaddefodd Eifion Royle, 45 oed, i'r cyhuddiad o geisio herwgipio'r fenyw i gyflawni trosedd rhywiol ym Mangor fis Medi'r llynedd.

Roedd Royle newydd adael y carchar ar ôl iddo gipio seiclwraig yn 2004.

Bydd Royle yn treulio tair blynedd yn y carchar cyn iddo allu gwneud unrhyw gais parôl, ond mae wedi cael ei rhybuddio efallai y bydd yn treulio gweddill ei fywyd dan glo.

'Cryn ddewrder'

Clywodd Llys y Goron Caernarfon fod y fenyw a ddioddefodd y drosedd wedi gadael barbiciw un noson ym mis Medi'r llynedd cyn cerdded adref ar ben ei hun pan welodd fod Royle yn syllu arni.

Toc wedi hynny pan oedd hi'n troi cornel fe ymddangosodd eto gan gydio ynddi.

Clywodd y llys fod Royle wedi dweud wrth y fenyw i beidio â sgrechian a mynd i mewn i'w gar cyn rhoi ei law dros ei cheg.

Dywedodd y barnwr Hughes wrth Royle: "Gyda chryn ddewrder llwyddodd hi i dynnu eich llaw i ffwrdd a sgrechian mor uchel ag y gallai.

"Cawsoch eich brawychu a llwyddodd hi i redeg i ffwrdd."

Gan ddyfarnu dedfryd amhenodol, ychwanegodd y barnwr: "Bydd hyn yn fater i'r bwrdd parôl. Efallai na fyddwch chi byth yn cael eich rhyddhau os byddwch chi'r un mor beryglus ag yr ydych chi nawr".

Clywodd y llys fod Royle wedi cyflawni ymosodiad tebyg yn 2004 pan gipiodd seiclwraig 19 oed oedd yn teithio ar lôn wledig yn Eryri.

Neidiodd o gar symudol Royle i ddianc rhagddo.

Cafodd Royle ei garcharu am chwe blynedd ond cafodd y ddedfryd ei gwtogi i bum mlynedd gan y Llys Apêl.

Ond fe dorrodd ei gytundeb parôl felly ni chafodd ei ryddhau o'r carchar tan 2011, dair wythnos cyn cyflawni'r ymosodiad diweddaraf.