Damwain farwol

  • Cyhoeddwyd

Bu farw dynes ar ôl i'w char daro yn erbyn polyn lamp yng Nghwmfelinfach, Sir Caerffili nos Wener.

Cafodd y ddynes anafiadau i'w phen.

Aed â hi i Ysbyty Brenhinol Gwent, Casnewydd, lle cafwyd cadarnhad ei bod wedi marw.

Cafodd dyn a oedd yn teithio yn y Peugeot du fan anafiadau.

Digwyddodd y ddamwain am 11pm.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth am y ddamwain gysylltu â Heddlu Gwent ar 101.