E. coli 'wedi cael ei waredu' o gaeau chwarae Trefriw

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Other
disgrifiad o’r llunMae Trefriw a'r ardal gyfagos wedi diodde llifogydd ae sawl achlysur

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn ffyddiog bod y bacteria E. coli wedi cael ei ddileu o gaeau chwarae ym mhentref Trefriw yn Nyffryn Conwy.

Bu'n rhaid cau rhan o'r cae chwarae ym mis Medi wedi llifogydd.

Daeth lefelau uchel o E. coli i'r amlwg ar ôl i'r dŵr gilio, a charthion anifeiliaid oedd yn gyfrifol fwy na thebyg.

Mae'r Asiantaeth wedi cyflwyno'r datblygiadau diweddaraf i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy o ran y gwaith o leihau risg E. coli ar y caeau chwarae.

Ar ôl llifogydd, pan gafodd dŵr yn sefyll ar y caeau eu profi, gwelwyd fod mwy na'r disgwyl o E. coli'n bresennol.

Cafodd rhan o'r Cae Swings isaf ei ffensio gan y cyngor sir chymerwyd rhagor o brofion.

Cadarnhaodd profion mis Rhagfyr fod lefelau E. coli wedi disgyn i'r normal, tynnwyd y ffens oedd yn cadw pobl allan ac erbyn hyn mae'r parc ar agor fel arfer.

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru hefyd yn gwneud gwaith i wella draeniau'r parc ac i'w adfer i'w gyflwr cyn y llifogydd.

Mae yna gynlluniau i ffensio'r tir ac i brofi eto os ceir rhagor o lifogydd.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol