Colli 6 o swyddi prifysgol

  • Cyhoeddwyd
Prifysgol AberystwythFfynhonnell y llun, BBC news online
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Brifysgol yn awr yn ymgymryd â phroses ymgynghori

Mae Prifysgol Aberystwyth yn rhagweld y bydd 6 swydd yn diflannu wrth ailstrwythuro'r Adran Ystadau.

Mae'r Brifysgol yn awr yn ymgymryd â phroses ymgynghori â staff ac undebau llafur.

Mae gan y Brifysgol "gynlluniau uchelgeisiol ar gyfer ei hystadau er mwyn gwella profiad y myfyrwyr".

Dywedodd Rebecca Davies, Dirprwy Is-Ganghellor gyda chyfrifoldeb am Wasanaethau Myfyrwyr a Staff: "Chwe mis yn ôl fe ddechreuodd y Brifysgol adolygiad o'r Adran Ystadau er mwyn ystyried ei siâp a'i chyfeiriad i'r dyfodol.

"Yn dilyn cwblhau'r adolygiad, mae'r Brifysgol yn cychwyn ar raglen o ailstrwythuro sydd wedi ei chynllunio er mwyn darparu gwasanaethau gwell.

"Mae posib y bydd y newidiadau i arferion gwaith yn arwain at golli 6 swydd, rhywbeth yr ydym yn difaru yn fawr

"Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i leddfu'r effeithiau ar unigolion ac yn cynnig iddynt nifer o strategaethau cefnogi sydd eisoes yn bodoli, megis cynlluniau diswyddo gwirfoddol ac ymddeol yn gynnar."

Yn gynharach yr wythnos hon, fe wnaeth y brifysgol gyhoeddi ei bod yn creu 27 o swyddi academaidd newydd.

Fe fydd y swyddi newydd ar lefel Darlithydd, Uwch Ddarlithydd, Darllenydd ac Athro.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol