Cryfhau gofal meddygol yn y Gymraeg

  • Cyhoeddwyd
doctorFfynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Nod yr ymgynghoriad yw cryfhau y gwasanaethau sydd ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Mae'r llywodraeth yn lansio ymgynghoriad ddydd Mercher i geisio cryfhau'r gofal meddygol sydd ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg.

Bydd y strategaeth yn cael ei lansio mewn meddygfa yng Nghaerdydd.

Dywedodd llefarydd ar ran Meddygfa Canna yng nghanol y ddinas eu bod yn cydnabod fod darparu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg yn rhan annatod o ofal i lawer o siaradwyr Cymraeg.

Mae'r cyfnod o ymgynghoriad yn dilyn ymchwil i brofiadau siaradwyr Cymraeg wrth ddefnyddio'r gwasanaeth iechyd.

Dywedodd Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol, mai bwriad yr ymgynghoriad yw cryfhau gwasanaethau Cymraeg er mwyn bodloni anghenion gofal siaradwyr Cymraeg, eu teuluoedd a'u gofalwyr.

Bydd yr ymgynghoriad yn gofyn am farn a sylwadau pobl ar y cynigion.

"Dim ond trwy gyfrwng y Gymraeg y gall llawer o siaradwyr Cymraeg fynegi eu hanghenion gofal yn effeithiol, " meddai Ms Thomas.

"Er enghraifft, mae pobl sy'n dioddef o ddementia a phobl sydd wedi cael strôc yn aml yn colli eu gafael ar eu hail iaith.

"Dim ond eu mamiaith mae plant o dan bump yn aml yn ei siarad.

"Nod y fframwaith yw gwella ansawdd gofal drwy sicrhau fod y sawl sy'n darparu gwasanaethau yn cydnabod mai nhw sy'n gyfrifol am ymateb i angen neu ddymuniad pobl i dderbyn eu gofal yn Gymraeg.

Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd yr ymgynghoriad ei lansio ddydd Mercher.

Dywedodd Dr Bethan Herbert o Feddygfa Canna: "Mae gennym nifer o gleifion sydd yn dewis siarad Cymraeg â ni. "Teimlaf ei fod yn bwysig iawn fod y ddarpariaeth yma ar gael. Rydym yn ffodus bod tri o'r meddygon yma yn medru cynnig gwasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg.

"Mae'n arbennig o bwysig wrth ofalu am blant bach, yr henoed a phobl a chyflyrau megis strôc a dementia.

"Ond wrth gwrs mae hefyd yn bwysig fod pawb yn cael cyfle i gael gwasanaeth yn eu hiaith dewisiedig boent yn Gymry Cymraeg neu'n ddysgwyr."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol