Cau ffordd oherwydd tirlithriad

  • Cyhoeddwyd

Mae ffordd ym Mhowys wedi ei chau oherwydd tirlithriad.

Dywedodd y cyngor sir fod yr A4067 i'r gogledd o Ynyswen ger Ystradgynlais wedi ei chau a bod traffig yn cael ei ddargyfeirio.

"Mae'r tir yn ansefydlog ac os yw cerbydau ar y ffordd mae'n ormod o risg," meddai llefarydd.

"Ac mae mesurau mewn grym fel na fydd y cau am gyfnod hir."