Llofruddiaeth: Dyn yn y ddalfa

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Other
disgrifiad o’r llunCafwyd hyd i gorff Roy Sly yn ei fflat

Dyn 37 oed o Ferthyr Tudful yw'r trydydd person i gael ei gyhuddo o lofruddio dyn a gafwyd hyd iddo yn ei fflat yn Swydd Essex.

Cafwyd hyd i gorff Roy Sly, 53 oed, yn ei gartref yn Westcliff ar Ionawr 10.

Cafodd y dyn ei arestio yn ardal Southend ddydd Gwener.

Disgwylir iddo ymddangos gerbron Llys Ynadon Southend yn ddiweddarach.

Y disgwyl yw i ddyn a menyw sydd wedi eu cyhuddo o lofruddio Mr Sly yn ymddangos gerbron Llys y Goron Chelmsford ym mis Ebrill.

Nid oedd modd sefydlu achos marwolaeth Mr Sly mewn archwiliad post mortem ac mae rhagor o brofion yn cael eu cynnal i sefydlu achos ei farwolaeth.