Plannu coetir maint 140 cae rygbi

  • Cyhoeddwyd
Darnau o goetir newydd eu plannuFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Darnau o goetir newydd eu plannu ar draws ochr y bryn ger adeilad fferm cyfagos.

Mae coetir maint tua 140 o gaeau rygbi yn cael ei blannu ar hen dir fferm yn nyffryn Efyrnwy yng ngogledd Powys- y cynllun plannu mwyaf yng Nghymru ers dros 20 mlynedd.

Bydd Coetir Cyffin yn cael ei blannu gan Will Woodlands, elusen sy'n cael ei hariannu'n breifat.

Bydd bron i 140 hectar yn cael ei blannu, yn bennaf gyda choed dail llydan brodorol, gan gynnwys derwen, onnen, gwernen, masarnen fach a choed ceirios.

Hwn yw'r prosiect mwyaf i gael ei gymeradwyo hyd yn hyn o dan gynllun Creu Coetir Glastir.

Hwb i fywyd gwyllt

Yn ogystal â chyfrannu at darged Llywodraeth Cymru o greu 100,000 hectar o goetir newydd yn ystod yr 20 mlynedd nesaf, bydd y coetir newydd yn hwb i fywyd gwyllt a bioamrywiaeth.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru sy'n gyfrifol am gcnllu Creu Coetir Glastir ar ran Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Ken Smith, swyddog coetir Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn y tîm Grantiau a Rheoleiddiad: "Yn ogystal â gwella bioamrywiaeth yr ardal, bydd creu rhagor o goetir yn cyfrannu at yr economi werdd sy'n datblygu yng Nghymru drwy ddarparu deunydd adeiladu cynaliadwy, tanwydd adnewyddol a swyddi gwyrdd."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol