Dathlu Diwrnod Gwlypdiroedd y Byd

  • Cyhoeddwyd
GwlypdirFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae prosiect ym Mhrifysgol Bangor yn astudio pwysigrwydd gwlypdiroedd

Mae nifer o sefydliadau yng Nghymru yn cynnal digwyddiadau i ddathlu Diwrnod Gwlypdiroedd y Byd heddiw.

Yn eu plith mae Canolfan Gwlypdir Genedlaethol Cymru yn Llwynhendy, Llanelli, ar y cyd gyda Dŵr Cymru, yn trefnu digwyddiad i blant lleol.

Y sialens i'r plant fydd adeiladu cyflenwad dŵr i dref Fictorianaidd trwy ddefnyddio model.

Byddant hefyd yn mynd am dro trwy wlypdiroedd y ganolfan i ddysgu sut maent yn darparu a phrosesu'r dŵr rydyn ni'n defnyddio yn ein bywydau bob dydd.

'Pwysig'

Meddai Dominic Carmichael, Rheolwr Addysg y ganolfan: "Rydyn ni'n gobeithio bydd y plant yn sylweddoli bod gwlypdiroedd yn ecosystemau pwysig iawn i bobl y byd."

Ymhlith gwlypdiroedd eraill yng Nghymru mae Cors Geirch ar Benrhyn Llŷn, Cors Fochno yng Ngheredigion a Chors Crymlyn ar ymyl dwyreiniol Abertawe.

Mae prosiect ymchwil ym Mhrifysgol Bangor yn astudio gwlypdiroedd ar hyn o bryd.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cynhelir digwyddiad ar gyfer plant yng Nghanolfan Gwlypdir Genedlaethol Cymru

Mae tîm o wyddonwyr, dan arweinyddiaeth Yr Athro Chris Freeman yn astudio sut y gall gwlyptiroedd Cymru reoli llifogydd, dŵr yfed a hyd yn oed newid ein hinsawdd.

Mae rhan fwyaf o waith y tîm yn ymwneud â mawndiroedd - math unigryw o wlyptir a geir yn helaeth ar draws Gogledd Cymru.

"Planhigion wedi hanner pydru a geir mewn mawndiroedd ac felly maen nhw'n storio symiau enfawr o garbon," eglurodd yr Athro Freeman.

"Yn wir, dim ond tua thri y cant o arwynebedd y ddaear sy'n fawndiroedd, eto maen nhw'n cynnwys mwy o garbon na'n holl goedwigoedd.

"Yng Nghymru, mae mawndiroedd yn helpu i reoli lefelau dŵr lleol, gan leihau perygl llifogydd a darparu llawer o'n dŵr yfed.

"Yn aml mae corsydd yn cael eu hystyried yn llefydd oer, agored ac annifyr ac felly mae pobl yn aml yn synnu pan maen nhw'n sylweddoli pa mor bwysig ydyn nhw i ni," meddai'r Athro Freeman.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol