Ffrae wleidyddol am fewnblaniadau

  • Cyhoeddwyd
Andrew LansleyFfynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Andrew Lansley mai ar y cyfryngau y clywodd am bolisi Cymru

Mae Ysgrifennydd Iechyd Llywodraeth San Steffan wedi mynnu bod ei adran yn cael gwybod o flaen llaw am unrhyw bolisi iechyd cyhoeddus "gwahanol" yng Nghymru.

Dywedodd Andrew Lansley ei fod wedi clywed am bolisi Llywodraeth Cymru am dynnu a chyfnewid mewnblaniadau'r fron PIP ar y cyfryngau.

Dylai corff datganoledig roi gwybod i Whitehall, meddai, os oedd yn mabwysiadu polisi gwahanol.

Mae ffynhonnell yn Llywodraeth Cymru wedi cyhuddo Mr Lansley o fod "yn nawddoglyd".

Rhannu gwybodaeth

Yn Lloegr, dim ond mewn amgylchiadau neilltuol y bydd mewnblaniadau'n cael eu cyfnewid.

Bu ffrae rhwng Adran Iechyd San Steffan a Llywodraeth Cymru pan gyhoeddodd y Gweinidog Iechyd, Lesley Griffiths, y byddai'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru yn tynnu a chyfnewid mewnblaniadau os oedd angen meddygol i wneud hynny hyd yn oed os mai triniaeth breifat oedd yr un wreiddiol.

Mae'r Adran Iechyd wedi gwadu honiadau Ms Griffiths ei bod wedi bod yn araf yn rhannu gwybodaeth allweddol am ddiogelwch mewnblaniadau PIP wrth i'r argyfwng ddatblygu.

Wedi cyhoeddiad Llywodraeth Cymru roedd Mr Lansley o dan bwysau rhai Aelodau Seneddol yn gofyn pam nad oedd yn mabwysiadu'r un polisi.

'Ar y cyfryngau'

Yn y llythyr i Ms Griffiths, llythyr y mae BBC Cymru wedi ei weld, mae Mr Lansley'n dweud: "Hoffwn gymryd y cyfle i ofyn am sicrwydd y byddwch yn y dyfodol yn hysbysu fy adran os yw Llywodraeth Cymru am fabwysiadu dull gwahanol ar fater iechyd cyhoeddus cyn i ni glywed am hynny ar y cyfryngau, sef yr hyn ddigwyddodd ym mater mewnblaniadau PIP a'r GIG."

Cafodd y llythyr ei anfon at gyrff datganoledig Yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Ychwanegodd Mr Lansley y byddai ei swyddogion yn dweud wrth Ms Griffiths am adolygiad diogelwch pobl sy'n ystyried llawdriniaeth gosmetig.

Fe ddywedodd hefyd y byddai unrhyw benderfyniadau yn sgil yr adolygiad yn parchu natur ddatganoledig gwasanaethau iechyd y DU "lle bo hynny'n briodol".

Roedd Ms Griffiths wedi awgrymu efallai y byddai'r Gwasanaeth Iechyd yn Lloegr yn dymuno manteisio ar waith y Labordy Profi Deunydd Llawdriniaethol ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac fe ddywedodd Mr Lansley y byddai'n tynnu sylw ei dîm at hynny.

'Parch?'

Dywedodd Llywodraeth Cymru fod iechyd yn fater wedi ei ddatganoli'n llwyr ond na fyddai'n gwneud sylw am ddogfen wedi ei 'gollwng' i'r wasg.

Ychwanegodd un ffynhonnell: "Mae llythyr Andrew Lansley yn drahaus a nawddoglyd.

"Mae ymddwyn fel petai datganoli ddim wedi digwydd yn mynd yn gwbl groes i'r agenda o barch sy'n cael ei chrybwyll mor aml gan y Prif Weinidog."

Nid dyma'r tro cyntaf i ffrae fel hon godi rhwng Caerdydd a San Steffan.

Ym mis Awst 2010 dywedodd y Gweinidog Iechyd ar y pryd, Edwina Hart, ei bod am i Gymru ofalu am y rheolau'n ymwneud ag alcohol, gan gynnwys isafswm prisiau, oriau trwyddedu a hysbysebu.

Ond gwrthododd Llywodraeth y DU y syniad, gan ddweud bod grymoedd trwyddedu alcohol "wedi eu heithrio'n benodol" o'r setliad datganoli.

Roedd Mr Lansley hefyd wedi mynegi amheuaeth am isafswm prisiau alcohol gan y byddai'n cosbi teuluoedd ar incwm isel.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol