Ymchwil yn awgrymu bod gyrwyr Cymru'n 'cymryd mwy o risg'

  • Cyhoeddwyd
TraffigFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae'n rhaid i yrwyr allu gweld pellter o bum cerbyd o'u blaenau

Mae gwaith ymchwil yn awgrymu nad yw un ymhob tri gyrrwr yng Nghymru yn gallu gweld yn glir, gan beryglu eu hunain ac eraill.

Cafodd y gwaith ymchwil ei gomisiynu gan arbenigwyr golwg Ultralase ac elusen diogelwch ffordd Brake, sydd nawr yn galw am wneud profion llygaid yn orfodol i bob gyrrwr.

Gyrru yn y nos, gweld ymhell a darllen arwyddion ffyrdd oedd y problemau mwya' cyffredin ymhlith y gyrwyr a holwyd.

Roedd un ymhob 10 gyrrwr yn cyfeirio at o leia' un achos o ddifrod i gerbyd neu wrthdrawiad mwy difrifol o ganlyniad i broblemau golwg.

Yn ôl y gwaith ymchwil, mae gyrwyr yng Nghymru yn fwy tebygol o gymryd risg na gyrwyr yng ngweddill y DU - gydag un ymhob pump sy'n gyrru heb eu gwydrau neu lensiau yn gwneud hynny yn y tywyllwch, ac un o bob 10 yn mentro pan mae'n wlyb.

'Anghofio'

Daeth yr astudiaeth hefyd i'r casgliad fod un ymhob tri o yrwyr Cymru ddim wedi cael prawf golwg ers dros ddwy flynedd, gyda phump y cant erioed wedi profi eu llygaid.

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd profion llygaid eu cynnal ar yrwyr yn Y Fenni yn 2006, fel rhan o arolwg gan Heddlu Gwent a'r Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus

Ymhlith y rhai oedd yn gwisgo sbectol neu lensiau yng Nghymru, roedd 20% yn cyfadde' gyrru ar bump neu fwy o achlysuron yr wythnos heb eu defnyddio, a hynny weithiau wrth gludo teithwyr eraill.

Yr esgus mwya' cyffredin oedd eu bod wedi eu hanghofio - dywedodd 40% o'r rhai a holwyd mai dyna oedd y rheswm.

Yn ôl y gwaith ymchwil, roedd un ymhob 10 gyrrwr yn cyfadde' gyrru mwy na 50 milltir ar y tro heb weld yn iawn.

Ar hyn o bryd mae Rheolau'r Ffordd Fawr yn dweud bod yn rhaid i yrrwr allu darllen plât cofrestru sydd 20.5 metr (67 troedfedd) i ffwrdd mewn golau dydd.

'Hanfodol'

Dywedodd Martin Howard, llefarydd ar ran elusen Brake: "Mae'n anhygoel fod cymaint o yrwyr gyda golwg gwael yn peryglu bywydau trwy beidio â gwneud rhywbeth syml fel gwisgo sbectol neu lensiau tu ôl i'r olwyn.

"Mae sicrhau eich bod yn gweld yn iawn yn hanfodol ar gyfer gyrru diogel a chyfrifol, ac rydym wedi'n arswydo fod cymaint o bobl ddim yn ystyried hyn yn fater difrifol."

O ganlyniad i'w gwaith ymchwil, mae cwmni Ultralase nawr wedi lansio deiseb ar-lein a gweithgareddau lobïo yn galw am wneud profion llygaid yn orfodol i bob gyrrwr yn y DU.

Meddai Tony Veverka, Prif Weithredwr Ultralase: "Trwy'n partneriaeth gyda Brake, rydym wedi gweld yr effaith ofnadwy all damweiniau ffordd eu cael ar fywydau teuluoedd. Dim ond dechrau ein hymgyrch yw'r ddeiseb ar-lein.

"Wrth alw am brofion llygaid mwy trwyadl i yrwyr, rydym yn gobeithio atal y fath ddigwyddiadau ac annog pobl Prydain i gymryd eu golwg fwy o ddifri, yn enwedig wrth yrru."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol