Newid lleoliad

  • Cyhoeddwyd
Y Mynydd DuFfynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Y Mynydd Du oedd y lleoliad dan sylw

Ni fydd ffilm fawr yn cael ei saethu ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi'r cwbl.

Bythefnos yn ôl fe wnaeth Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog gymeradwyo cais cynllunio gan gwmni oedd yn sôn am saethu ffilm ar Fynydd y Llan ger Myddfai yn Sir Gaerfyrddin.

Dywedodd swyddog gwasg yr awdurdod, Samantha Games: "Rydym wedi cael gwybod na fydd ardal Mynydd y Llan yn cael ei defnyddio ar gyfer set ffilm yn gynnar yn 2012 oherwydd problemau logistaidd.

"Rydym yn hynod siomedig ond roeddem yn ymwybodol fod y cwmni yn ystyried nifer o lefydd eraill."

Ychwanegodd ei bod am ddiolch i bobl leol, Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed a CADW am eu gwaith caled a brwdfrydedd.

Roedd y cais cynllunio yn rhoi caniatâd i godi capel a phlasty.

£1.4m

Yn ôl ffynonellau, fe allai'r ffilm fod wedi golygu hwb o £1.4 miliwn i'r economi leol, gyda hyd at 200 o bobl yn rhan o'r cynhyrchiad dros gyfnod o dri mis.

Un o'r rhai yn bresennol yn ystod y cais cynllunio ar Ionawr 20 oedd Russell Lodge sy'n gysylltiedig â'r cwmni ffilmio.

Fe wnaeth hyn arwain at sibrydion mai'r ffilm dan sylw yw Skyfall - ffilm ddiweddaraf James Bond.

Roedd cwmni cynhyrchu ffilmiau Bond wedi dangos diddordeb mewn ffilmio yng Nghastell Duntrune yn yr Alban ond fe wnaethon nhw gamu nôl y llynedd.

Gwrthododd Mr Lodge gadarnhau mai Skyfall oedd y ffilm dan sylw a gwrthododd gadarnhau mai ef oedd rheolwr lleoliadau'r ffilm Bond newydd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol