Siroedd: 'Y gallu i ddygymod'

Cyhoeddwyd

Tablau yn dangos pa siroedd fyddai'n delio orau - a pha rai fyddai'n diodde fwya - pe bai'r amgylchiadau economaidd yn parhau i fod yn anodd, a chymhariaeth gyda'r tablau yn 2010.