Camgymeriadau profion gwaed

  • Cyhoeddwyd
profion gwaedFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae 7% o samplau gwaed ar gyfer trallwysiadau yn cael eu gwrthod gan labordai

Gallai camgymeriadau wrth gofnodi profion gwaed yn ysbytai'r gogledd fod yn drychinebus, yn ôl adroddiad.

Mae'r adroddiad yn dweud bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn gorfod gwrthod 7% o samplau gwaed sy'n cael eu croes-gyfatebu ar gyfer trallwysiadau.

Un rheswm am hyn yw camgymeriadau wrth gofnodi'r samplau, gyda phwysau gwaith yn cael y bai am hynny.

Mae'r adroddiad yn dweud hefyd y gallai rhai samplau gael eu cymryd gan y cleifion anghywir.

Bydd y bwrdd yn trafod yr adroddiad ddydd Iau yn eu cyfarfod yn Ysbyty Maelor Wrecsam.

'Rhy beryglus'

Ychwanegodd yr adroddiad fod labordai patholeg yn gorfod gwrthod samplau o ardaloedd gofal gan nad oedd manylion y claf ar y sampl yn cyfateb i'r manylion ar ffurflenni.

Dywedodd yr adroddiad: "Mae enghreifftiau hefyd lle mae samplau wedi cael eu casglu a'u profi ond nid yw'r canlyniadau yn cyfateb i samplau blaenorol ac fe allai hynny fod o ganlyniad i'r naill sampl neu'r llall fod wedi dod o'r claf anghywir.

"Mae'n rhy beryglus prosesu samplau lle nad yw'r wybodaeth yn cyfateb gan fod risg y gallai'r canlyniadau gael eu gosod yn erbyn enw'r claf anghywir."

Mae'r adroddiad yn ychwanegu y gallai damweiniau gyda samplau gwaed fod "yn drychinebus" gan arwain at orfod adrodd yn y cofnod Adwaith Gwaed Anffafriol Difrifol, ac i'r Asiantaeth Rheoleiddio Cynnyrch Gofal Iechyd.

Yn aml mae staff yn beio pwysau gwaith am y camgymeriadau, ond dywedodd cyfarwyddwyr: "Mae gwneud camgymeriad o'r fath yn golygu risg i'r claf, ac mae'n aneffeithiol yn ogystal gan ei fod yn golygu gorfod ail wneud y profion."

Mae'r bwrdd iechyd yn debyg o argymell tynhau'r trefnau labelu er mwyn sicrhau bod llai o samplau'n cael eu gwrthod yn y dyfodol.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol