Llofruddio: Dau ar fechnïaeth

Published
image copyrightOther
image captionRoedd Irene Lawless yn byw ar ei phen ei hun yn Llanllwni

Mae dau ddyn 20 a 30 oed gafodd eu harestio ar amheuaeth o gynorthwyo troseddwr wedi cael eu rhyddhau ar fechnïaeth.

Daethpwyd o hyd i Irene Lawless yn farw yn ei chartref ar Stad Bryndulais yn Llanllwni, Sir Gaerfyrddin, brynhawn Llun.

Mae dyn 26 oed yn dal i gael eu holi ar amheuaeth ao lofruddiaeth

Dywedodd pobl leol ei bod hi'n fenyw "hoffus ac yn annibynnol".

'Mam gariadus'

image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionYr heddlu ar Stad Bryndulais yn Llanllwni wedi marwolaeth irene Lawless

Dywedodd ei mab Jason ei bod yn "fam a mam-gu gariadus" a'i bod hi'n "hoff o arddio, anifeiliaid a'i lluniau."

Ychwanegodd ei brawd hi, Phil, taw hi oedd "halen y ddaear a chwaer arbennig."

Mae'r teulu wedi dweud eu bod am gael amser i alaru.

Roedd Ms Lawless wedi bod yn byw yno am tua 20 mlynedd.

Mae plismyn arbenigol wedi bod yn cysuro a chefnogi'r teulu ond does dim manylion eto sut na pham y cafodd Ms Lawless ei llofruddio.

Mae plismyn wedi bod yn holi o ddrws i ddrws.

Os oes gan unrhyw un wybodaeth fe ddylai gysylltu gyda'r heddlu yn lleol ar 101.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol