Llofruddio: Dau ar fechnïaeth

  • Cyhoeddwyd
Irene LawlessFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Irene Lawless yn byw ar ei phen ei hun yn Llanllwni

Mae dau ddyn 20 a 30 oed gafodd eu harestio ar amheuaeth o gynorthwyo troseddwr wedi cael eu rhyddhau ar fechnïaeth.

Daethpwyd o hyd i Irene Lawless yn farw yn ei chartref ar Stad Bryndulais yn Llanllwni, Sir Gaerfyrddin, brynhawn Llun.

Mae dyn 26 oed yn dal i gael eu holi ar amheuaeth ao lofruddiaeth

Dywedodd pobl leol ei bod hi'n fenyw "hoffus ac yn annibynnol".

'Mam gariadus'

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Yr heddlu ar Stad Bryndulais yn Llanllwni wedi marwolaeth irene Lawless

Dywedodd ei mab Jason ei bod yn "fam a mam-gu gariadus" a'i bod hi'n "hoff o arddio, anifeiliaid a'i lluniau."

Ychwanegodd ei brawd hi, Phil, taw hi oedd "halen y ddaear a chwaer arbennig."

Mae'r teulu wedi dweud eu bod am gael amser i alaru.

Roedd Ms Lawless wedi bod yn byw yno am tua 20 mlynedd.

Mae plismyn arbenigol wedi bod yn cysuro a chefnogi'r teulu ond does dim manylion eto sut na pham y cafodd Ms Lawless ei llofruddio.

Mae plismyn wedi bod yn holi o ddrws i ddrws.

Os oes gan unrhyw un wybodaeth fe ddylai gysylltu gyda'r heddlu yn lleol ar 101.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol