Cefnogaeth ariannol i ysgolion Gwynedd

Plant ysgol Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Mae Ffederasiwn Penaethiaid Cynradd Gwynedd wedi croesawu'r penderfyniad

Mae prifathrawon ysgolion cynradd Gwynedd wedi croesawu'r gefnogaeth ariannol ychwanegol sydd ar gael i ysgolion sy'n wynebu dosbarthiadau mwy.

Cyhoeddodd Arweinydd Portffolio Cyllid Plaid Cymru yng Ngwynedd, Y Cynghorydd Siân Gwenllian, y bydd ysgolion yn gallu gwneud cais am arian grant o'r "Gronfa Maint Dosbarthiadau".

Mae Ffederasiwn Penaethiaid Cynradd Gwynedd wedi croesawu'r penderfyniad.

Dywedodd cadeirydd y ffederasiwn, Bethan Morris-Jones, eu bod yn ddiolchgar iawn am barodrwydd Cyngor Gwynedd i barhau i ryddhau'r arian ychwanegol hwn o £200,000 yn ychwanegol i'r gyllideb addysg am y flwyddyn 2012 2013.

'Astudiaethau addysgol'

Gyda chyfraniad ysgolion y sector, mae'n creu cronfa gyfan o £300,000.

"Mae'r cydweithio effeithiol rhwng yr aelodau etholedig, y swyddogion a'r penaethiaid yn sicrhau ein bod wedi ein hymrwymo i gynnig addysg o'r ansawdd gorau i blant cynradd Gwynedd mewn dosbarthiadau sydd â'r niferoedd mwyaf ynddyn nhw," meddai Ms Morris-Jones.

Dywedodd Arweinydd Portffolio Ysgolion Plaid Cymru, Y Cynghorydd Liz Saville Roberts fod llawer o ysgolion cynradd yn wynebu'r dasg o orfod lleihau niferoedd staffio.

"Yr unig ffordd ymlaen yw cynyddu maint dosbarthiadau," meddai.

"Cred Cynghorwyr Plaid Cymru os yw dosbarth yn mynd yn rhy fawr neu bod nifer uchel o amrediad oed eang o fewn un dosbarth, y gall hyn osod rhai plant dan anfantais.

"Profwyd hyn mewn nifer o astudiaethau addysgol.

'Lefelau staffio'

"Oherwydd lleihad mewn cyllidebau ysgolion, bydd rhai plant yn methu â chyrraedd eu llawn botensial yn y dosbarth.

"Bydd hyn yn deillio o'r ffaith y bydd nifer mwy o blant mewn dosbarthiadau yn ardaloedd tlotaf y Sir, ac y bydd ysgolion canolig eu maint yn wynebu newidiadau mawr i'w strwythur staffio.

"Dwi'n bryderus y bydd hyn yn cael effaith niweidiol ar lwyddiant addysgol plant yn ein hysgolion.

"Dyma'r neges dw i'n ei chlywed wrth drafod gyda Phenaethiaid Ysgolion, Llywodraethwyr a rhieni, ac rydw i'n falch iawn y bydd rhai ysgolion yn elwa o'r arian ychwanegol hwn i geisio lleddfu rhywfaint ar y problemau ym mis Medi 2012."

Ychwanegodd fod y cyngor sir eisoes cynnig cymorth ariannol i'w hysgolion bach ac nad yw'r 30 o ysgolion sydd yn y categori hwnnw yn wynebu'r un problemau cyllido â'r 70 o ysgolion cynradd eraill.

"Mae'r 30 o ysgolion llai yn cael gwarant i'w lefelau staffio, waeth pa mor fychan yw'r niferoedd yn y dosbarth," meddai.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.