Gêm gynta' Bangor yn eu cartref newydd yn Nantporth

  • Cyhoeddwyd
NantporthFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae cartref newydd y clwb ar lan Y Fenai

Caiff cefnogwyr Clwb Pêl-Droed Dinas Bangor y cyfle cyntaf i ymweld â'u cartref newydd.

Fe fydd y gêm gyntaf yn Nantporth nos Fawrth wrth i bencampwyr Cymru wynebu Crwydriaid Caernarfon yng Nghwpan Arfordir Gogledd Cymru.

Fe wnaeth Bangor adael Ffordd Farrar wedi bron i ganrif yno efo buddugoliaeth o 5-3 yn erbyn Prestatyn ar Ragfyr 27 2011.

Ond mae'r Dinasyddion bellach wedi symud rhyw filltir a hanner i'r cartref newydd ar lan y Fenai.

Fe fydd safle'r hen stadiwm yn cael ei ail-ddatblygu a bydd archfarchnad yn cael ei godi yno.

Disgrifiad,

Adroddiad Sion Tecwyn

Fe fydd Bangor yn croesawu Wigan o Uwch Gynghrair Lloegr i Nantporth ddydd Sadwrn Ionawr 28 am 2.30pm fel rhan o'r dathliadau symud i'w cartref newydd.

Mae'r gwaith o gynllunio ar gyfer y stadiwm newydd wedi bod yn un hir, yn ôl cadeirydd y clwb, Dilwyn Jones.

"Mae 'na 11 mlynedd i gyd, ond da ni yma rŵan a dyna'r peth pwysig.

"Rydym yn drist ein bod wedi gadael Ffordd Farrar ond dwi'n siŵr, o weld yr hyn sydd yma, mae'n mynd i fod yn wych."

'Cartrefol'

Yn y stadiwm newydd mae 'na le ar gyfer 1,100 o gefnogwyr yn ogystal â theras ar gyfer y rhai sydd wedi arfer sefyll a dominyddu pen Ffordd Farrar o'r hen stadiwm.

"Dwi'n credu y bydd y cefnogwyr yn ymateb yn ffafriol i'r hyn sydd yma ac yn teimlo'n gartrefol iawn yma o'r dechrau," meddai Mr Jones.

"Mae 'na atsain arbennig yma fydd yn creu awyrgylch."

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r gwaith o ddatblygu'r hen gae ar ffordd Farrar eisoes wedi dechrau

Ychwanegodd fod yr olygfa o'r maes yn mynd i wneud Nantporth yn un o'r meysydd pêl-droed mwya' deniadol ym Mhrydain.

"O'r maes mae modd gweld Ynys Môn a Phont Menai yn y pellter," ychwanegodd Mr Jones.

"Ond wrth gwrs, yma i weld y pêl-droed ydan ni.

"Mae'r prif eisteddle yn ei le ac rydym yn y broses o osod stand newydd ar ochr Y Fenai."

Fe fydd y prif eisteddle yn cynnig lle ar gyfer 800 o bobl.

Mae rhai eisoes yn galw ar y clwb i roi'r enw Gwyn Pierce Owen arno ar ôl gwaith di-flino'r llywydd anrhydeddus a'r cyn-ddyfarnwr i'r clwb.

Y disgwyl yw y bydd lle i 400 arall yr ochr arall.

Dŵr poeth

Mae'r clwb wedi gwneud cais i gynyddu nifer y seddi i 1,500, y nifer o seddi sydd eu hangen er mwyn cynnal cystadlaethau Cwpan Ewrop.

Mae'r clwb wedi chwarae ar y llwyfan Ewropeaidd 12 gwaith ers iddyn nhw guro AC Napoli yn 1962.

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae 'na addewid o ddŵr poeth yn yr ystafelloedd newid - rhywbeth nad oedd modd ei gael bob tro yn yr hen le

Y llynedd roedden nhw'n chwarae yng Nghynghrair y Pencampwyr am y tro gyntaf, gan golli'r ddau gymal i HJK Helsinki.

Ond oherwydd rheolau Uefa, roedd rhaid chwarae'r cymal cartref yn Y Rhyl.

"Yr unig beth sy'n ein hatal yw arian, mae angen nawdd er mwyn sicrhau bod y stadiwm yn cyrraedd safonau Uefa," meddai Mr Jones.

"Rhaid cael 1,500 o seddi ar gyfer y ddwy rownd gyntaf yn Ewrop a dyna'r gobaith a hynny cyn yr haf."

Ond dywedodd nad y seddi a'r cae ei hun oedd yn bwysig, rhaid meddwl am yr hyn mae'r chwaraewyr eisiau.

Mae'r ystafelloedd newid i'r timau yn newydd, yn gynnes ac mae 'na ddŵr poeth yno.

Mae'r gic gyntaf yn Nantporth yn erbyn Caernafon nos Fawrth Ionawr 24 am 7.30pm.

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol