Tân: 'Difrod mawr'

  • Cyhoeddwyd

Roedd 'na dân mawr mewn siop grefftau ym Metws y coed yn Nyffryn Conwy nos Sadwrn.

Cafodd chwech injan dân eu hanfon ac roedd adroddiadau bod "difrod sylweddol".

Dywedodd perchennog Village Crafts, Karen Pugh, fod to'r adeilad wedi syrthio.

"Mi ges i alwad am 8.30 neithiwr a phan gyrhaeddais i roedd mwg yn dod allan o'r to," meddai.

"Dyw'r adeilad ddim yn ddiogel. Fydd dim modd mynd i mewn am ychydig o ddyddiau.

"Mae hyn yn ofanadwy ond dwi'n falch na chafodd neb ei anafu."

Dywedodd y frigâd dân, gafodd alwad am 8.42pm, eu bod yn ymchwilio i achos y tân fore Sul.

Mae chwech yn gweithio yn y siop, gan gynnwys dau sy'n llawn amser.