Cytundeb mawr i gwmni tyrrau tyrbinau gwynt

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Agorwyd ffatri £38m Mabey Bridge yng Nghas-gwent y llynedd

Mae cwmni adeiladu tyrrau ar gyfer tyrbinau gwynt - Mabey Bridge - wedi sicrhau cytundeb gwerth miliynau o bunnau i gyflenwi 35 o dyrau.

Agorodd y cwmni ffatri newydd ar gost o £38 miliwn yng Nghas-gwent, Sir Fynwy, yn 2011 ac yno bydd y gwaith yn cael ei wneud.

Dywedodd y cwmni ei fod wedi recriwtio 45 o staff ychwanegol oherwydd y cytundeb ac y byddai 50 o weithwyr yn cael eu trosglwyddo o adain arall y cwmni sy'n adeiladu pontydd.

Bydd y tyrau rhwng 65 metr a 70 metr o hyd yn cael eu defnyddio gan gwmni Nordex ar nifer o safleoedd, gan gynnwys fferm wynt Pant-y-wal ger Y Rhondda.

Y rhain, meddai'r cwmni, fyddai'r tyrbinau cyntaf i gael eu gosod yng Nghymru ac wedi eu hadeiladu yng Nghymru.

Mae datblygwr y safle ym Mhant-y-wal, Pennant Walters, yn gobeithio gosod 14 o dyrau ar y safle erbyn Mehefin 2012.

Bydd y tyrbinau yn medru cynhyrchu hyd at 42 megawat o bŵer - digon i gyflenwi 25,000 o gartrefi.

Fe fydd gweddill y tyrbinau yn mynd i safle ger Thurso yn Yr Alban.

'Blwyddyn heriol'

Dywedodd cyfarwyddwr DU y cwmni, Alex Smale, fod y llynedd yn "flwyddyn heriol" i'r diwydiant tyrbinau gwynt am fod llai na 250 yn cael eu gosod yn y DU.

"... mae arwyddo cytundeb am 35 o dyrau gyda Nordex yn hwb mawr i staff Mabey Bridge.

"Mae'r farchnad yn gyffrous ar hyn o bryd ac rydym yn disgwyl gwneud cyhoeddiad pellach yn fuan."

Dywedodd Bryan Grinham, Rheolwr Gyfarwyddwr Nordex UK, fod ansawdd a phris yn ffactorau pwysig wrth roi'r cytundeb i Mabey Bridge.

"Ond hefyd roedd y ffaith fod rhan allweddol o'r tyrbinau yn cael eu hadeiladu yn y DU yn ddeniadol iawn i ni."

'Hyder'

Mae Ysgrifennydd Cymru, Cheryl Gillan, wedi dweud: "Mae hyn yn newyddion gwych, nid yn unig i'r economi yng Nghymru ond i'r diwydiannau gweithgynhyrchu ac ynni adnewyddol yn y DU gyfan.

"Ac mae'r cytundeb yn dangos yn glir hyder gwledydd Ewrop yn nawn a sgiliau ein gweithwyr yng Nghymru.

"Yn ogystal mae'r cyhoeddiad yn rhoi'r cyfle i ni ddangos bod Cymru'n chwarae ei rhan wrth sicrhau isadeiledd ynni'r DU i'r dyfodol."

Mae cwmni Mabey Bridge wedi bod yn adeiladu pontydd ers 162 o flynyddoedd.

Ond maen nhw wedi ehangu i faes tyrrau ar gyfer tyrbinau gwynt yn fwy diweddar.

Pan fydd y ffatri yng Nghas-gwent yn cyrraedd ei lawn dwf, bydd yn medru cynhyrchu 300 o dyrrau yn flynyddol.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol