Dyn 'wedi llofruddio dynes feichiog'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Nikitta Grender yn 19 oed ac yn disgwyl plentyn o fewn pythefnos

Mae llys wedi clywed fod bownsar clwb nos wedi treisio a thrywanu merch yn ei harddegau bythefnos cyn iddi roi genedigaeth i blentyn.

Cafodd Nikitta Grender, 19 oed, ei darganfod yn farw yn ei fflat yng Nghasnewydd ym mis Chwefror 2011.

Clywodd Llys y Goron Casnewydd fod anafiadau i stumog Ms Grender wedi anafu'r babi yn y groth - yr oedd eisoes wedi'i henwi'n Kelsey-May.

Mae Carl Whant, 27 oed o Gasnewydd, yn gwadu cyhuddiadau o lofruddiaeth, dinistrio plentyn, hynny yw y drosedd o ladd babi a allai fod wedi ei eni'n fyw, treisio a chynnau tân yn fwriadol.

Cafodd y rheithgor eu hanfon adref brynhawn Mercher.

Wrth agor yr achos i'r erlyniad, dywedodd Greg Taylor QC ei bod hi'n byw gyda chefnder Mr Whant, Ryan Mayes, tad ei phlentyn.

Roedd hi wedi bod mewn perthynas ag ef bob hyn a hyn am bedair blynedd.

Dywedodd Mr Taylor fod Mr Whant "wedi ei threisio, ei llofruddio a dinistrio'r babi yn y groth."

'Dylanwad drwg'

Ychwanegodd fod tystiolaeth fforensig yn dangos fod Mr Whant wedi cael rhyw gyda Ms Grender.

"Doedd dim cwestiwn ai rhyw cydsyniol oedd hyn," meddai. "Roedd hi'n hysbys nad oedd hi'n ei hoffi.

"Roedd hi'n gwybod ei fod e (Mr Whant) wedi cyfadde' ei fod yn defnyddio cocên a'i fod yn ddylanwad drwg ar ei chariad (Mr Mayes)."

Yn ôl yr erlyniad, doedd dim amheuaeth bod Ms Grender wedi cael ei lladd cyn i'r tân ddechrau.

Clywodd y llys fod ei chorff wedi cael ei ddarganfod ar y gwely.

Cuddio

Dywedodd yr erlyniad wrth y rheithgor fod y gwely wedi cael ei roi ar dân i geisio cuddio'r llofruddiaeth.

Honnodd Mr Taylor fod y tân yn y gwely wedi cael ei gynnau mewn tri gwahanol lle a'i fod yn bosib mai taniwr sigarét gafodd ei ddefnyddio.

Cafodd lluniau hefyd eu dangos i'r rheithgor o farciau ar freichiau Carl Whant. Roedd o'n honni eu bod yn deillio o'r noson gynt, pan oedd o wedi ceisio atal dynes rhag ymosod ar rywun arall.

Mae'r achos yn parhau.