Nyrsys: Bygythiad i ddiogelwch

  • Cyhoeddwyd
Ward YsbytyFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Dywed y Coleg Nyrsio Brenhinol fod bygythiad i ddiogelwch cleifion oherwydd diffyg staff

Mae'r Coleg Nyrsio Brenhinol (CNB) wedi dweud eu bod yn poeni fod ymdrechion ysbytai Cymru i wneud arbedion yn bygwth diogelwch cleifion.

Cafodd rheolwyr y Gwasanaeth Iechyd rybudd gan Lywodraeth Cymru fod rhaid iddyn nhw gyrraedd eu targedau ariannol erbyn diwedd y flwyddyn ariannol.

Ond ar hyn o bryd mae yna rybudd am ddiffyg o £50 miliwn.

Mae nyrsys yn dweud eu bod yn gorfod gweithio shifftiau gyda llai o staff, a bod prinder adnoddau sylfaenol fel dillad gwely.

Yn ôl cyfarwyddwr y Coleg Nyrsio Brenhinol yng Nghymru, Tina Donnelly, mae aelodau mewn nifer o Fyrddau Iechyd wedi lleisio'u pryderon am ddiogelwch cleifion.

Lefelau staffio

"Maen nhw'n ei chael hi'n anodd iawn, iawn, dros dri mis olaf y flwyddyn ariannol yma.

"Mae lefelau staffio yn llawer is ac mae'r graddau cyflog wedi eu cwtogi, sy'n lleihau lefel yr oruchwyliaeth sydd ar gael mewn ymarfer clinigol."

Dywedodd un nyrs brofiadol, nad oedd am gael ei henwi, wrth y BBC nad yw cleifion ar ei ward "yn derbyn y gofal y maen nhw'i angen".

Aeth ymlaen i ddweud fod ei shifft fel arfer yn cynnwys 30 o staff.

Ond fod hynny "wedi ei gwtogi o tua 3 neu 4 nyrs, sydd yn lot yn yr ardal yr ydw i'n gweithio ynddo ac yn rhoi llawer mwy o bwysau ar ysgwyddau'r nyrsys profiadol sydd ar ôl i helpu'r staff llai profiadol gydag anghenion cymhleth y cleifion sydd ar y ward."

Ychwanegodd fod y problemau'n waeth oherwydd toriadau mewn offer sylfaenol, a delio gydag offer sydd wedi torri ac yn cymryd amser hir i'w drwsio oherwydd cyfyngiadau ariannol.

Mae'r CNB yn cefnogi honiadau'r nyrs, ac yn dweud fod diogelwch cleifion dan fygythiad.

"Os nad oes gennych ddigon o staff i ofalu am gleifion gyda'r offer priodol ac adnoddau eraill sydd eu hangen, yna fe fydd bygythiad i ofal y claf," ychwanegodd Ms Donnelly.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol