Wrecsam yn atyniad i dîm Olympaidd Lesotho

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun, Mae pwll nofio 25 metr Wrecsam yn un sy'n cynnal cystadleuaethau

Gyda llai na 200 niwrnod bellach cyn i'r Gemau Olympaidd gychwyn yn Llundain mae un o drefi Cymru yn paratoi i groesawu ymwelwyr arbennig.

Wrecsam sydd wedi cael ei ddewis gan Bwyllgor Olympaidd Cenedlaethol Lesotho fel y lleoliad ar gyfer sefydlu eu canolfan hyfforddi i baratoi ar gyfer y Gemau.

Cafodd y dref ei dewis gan y pwyllgor oherwydd y cyfleusterau chwaraeon gwych sydd ar gael yno ac yn yr ardal ehangach.

Mae'r cyhoeddiad yn cryfhau'r cysylltiad sydd eisoes rhwng tref fwyaf gogledd Cymru a Lesotho.

Mae'r cysylltiad rhwng Cymru a Lesotho yn mynd yn ôl i 1985.

Mae nifer o ysgolion, gweithwyr iechyd ac eglwysi wedi cael cysylltiad drwy ymweld â'r wlad a chroesawu pobl oddi yno yma, gan gynnwys Ysgol Maelor ym Mhenley sydd â chysylltiad gydag Ysgol St Saviour yn Leribe.

'Croeso cynnes'

Fe sefydlwyd Is-Genhadaeth Lesotho yng Nghymru yn 2001 i gydnabod y cysylltiad.

Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun, Un o atyniadau chwaraeon amlyca' Wrecsam yw'r Cae Ras

"Roedd yn gwbl naturiol ein bod yn dewis Cymru fel ein canolfan," meddai llefarydd ar ran Gweinyddiaeth Chwaraeon Lesotho.

"Mae 'na adnoddau chwaraeon gwych yng Nghymru a fydd o gymorth i ni wrth baratoi ar gyfer y Gemau yn 2012.

"Gyda chymaint o bobl wedi astudio neu wedi ymweld â Chymru, mae profiad yn dweud y byddwn yn cael croeso cynnes iawn."

Dywedodd y Cynghorydd Bob Dutton, aelod â chyfrifoldeb am gymunedau a pherfformiad, fod hyn yn newyddion gwych i Wrecsam.

"Rydym yn falch iawn bod y tîm Olympaidd wedi dewis ein tref ni fel eu lleoliad hyfforddi cyn y gemau.

"Mae'r cyngor wedi eu hymrwymo i greu tref chwaraeon, bywiog ac iachus a bydd y croeso i'r athletwyr yn ysbrydoli'r ardal."

Dywedodd Huw Lewis, Gweinidog Treftadaeth Cymru, ei fod yn falch bod y tîm wedi dewis Wrecsam.

'Gwaddol'

"Fe fydd hyfforddiant cyn y Gemau yn gwbl allweddol," meddai.

"Bydd yn cynnig profiadau chwaraeon, addysgol a diwylliannol i'r gwledydd a ddaw i Gymru a bydd yn darparu cyfle i'r plant a'r gymuned leol fod yn rhan o'r paratoadau.

"Fe ddylai sicrhau gwaddol positif i Gymru wedi'r Gemau."

Un o'r partneriaid oedd yn allweddol yng nghais Wrecsam i ddenu'r tîm oedd Prifysgol Glyndŵr.

"Rydym yn falch iawn bod Lesotho wedi dewis y dref fel eu lleoliad."

Fe fydd dirprwyaeth o Bwyllgor Olympaidd Cenedlaethol Lesotho yn ymweld â Wrecsam ym mis Chwefror.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol