Ymosodiadau: 'Angen microsglodion'

  • Cyhoeddwyd
Norman y ci labradorFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Collodd Norman rhan o'i glust yn ystod yr ymosodiad

Ar ôl ymosodiad ar ei chi tywys mae'r perchennog wedi galw am roi microsglodion mewn cŵn.

Fe wnaeth Rottweiler a daeargi Staffordshire ymosod ar Kirsten Barrett, sy'n ddall, a'i chi labrador Norman y tu allan i'w cartref yng Nghorntwn, Pen-y-bont ar Ogwr.

Cred yr heddlu bod y perchnogion gwreiddiol wedi cefnu ar y ddau gi.

Dywedodd Cymdeithas Cŵn Tywys y Deillion (CCTD) fod gosod microsglodion yn fforddiadwy.

Collodd Norman ran o'i glust a bu rhaid iddo dderbyn triniaeth frys am ei anafiadau.

Roedd merch 7 oed Mrs Barrett yn dyst i'r ymosodiad.

Dywedodd Mrs Barrett fod y tri wedi dioddef o drawma yn dilyn y digwyddiad.

"Yn ôl pob sôn bu'r ddau gi yn ein stryd ers tua deg o'r gloch y noson gynt," dywedodd Mrs Barrett wrth BBC Cymru.

"Neidiodd y Rottwiler at Norman gan ddechrau ei gnoi a'i ysgwyd.

"Dywedais wrth fy merch i gerdded ymlaen tra ceisiais ddod rhwng Norman a'r ci arall ond roedd y Rottweiler yn rhy gryf a chefais fy nghnoi ar fy llaw ac ar fy nghoes.

"O'r diwedd llwyddais i dywys Norman i dŷ cymydog ond bu'r Rottweiler yn neidio at ffenest mewn ymdrech i ymosod arno eto."

"Gallai'r canlyniad wedi bod yn llawer gwaeth a dwi'n ddig iawn gyda'r sawl sy'n gyfrifol am adael i'r ddau gi grwydro yn rhydd ar y strydoedd."

Ar gyfartaledd mae yna ymosodiadau gan gŵn ar gŵn tywys saith gwaith y mis yn y Deyrnas Gyfunol.

Mae chwe digwyddiad o'r fath wedi eu hadrodd yng Nghymru yn y 18 mis diwethaf.

Dywedodd James White, Pennaeth Ymgyrchoedd CCTD: "Mae pobl sy'n gwrthwynebu ein galwad i osod microsglodion mewn cŵn yn honni y byddai'r cynllun yn rhy gostus ac yn rhy fiwrocratig ond mae microsglodyn yn costio tua £10-£15.

"Hyd yn oed pe bae chi'n ychwanegu'r gost o weinyddu cronfa ddata genedlaethol fyddai'r cynllun yn dal yn fforddiadwy iawn.

"Hefyd, rydyn ni'n galw ar y lluoedd heddlu i gymryd ymosodiadau o'r fath o ddifrif.

"Dwi ddim yn ymwybodol o'r un perchennog ci yn cael ei erlyn wrth ystyried yr 147 o ymosodiadau gafodd eu hadrodd rhwng mis Mehefin 2010 a mis Rhagfyr y llynedd."

Mae Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol wedi lansio cynllun ymgynghorol ynglŷn â gosod microsglodion yn orfodol mewn cŵn ond dyw'r Llywodraeth ddim wedi gwneud ymrwymiad pendant ynglŷn â deddfwriaeth newydd.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru eu bod yn nes at gyflwyno mesur gerbron y Cynulliad ac fe fyddai cyfnod ymgynghori yn cael ei gynnal yn gynnar yn 2012.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol