Seidr: Disgyblu dau dditectif

  • Cyhoeddwyd

Mae dau dditectif Heddlu'r De wedi cael eu disgyblu ar ôl ymchwiliad Comisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu.

Cafodd yr ymchwiliad ei gynnal ar ôl i seidr gael ei roi i fachgen 17 oed cyn iddo gael ei holi am ladrata yng Nghaerdydd.

Roedd honiadau bod Sean Wall wedi cyfaddef i droseddau pan oedd yn y ddalfa, yn aros am ddedfrydau troseddau eraill.

Cafodd y Ditectif Gwnstabl Bradbury rybudd ysgrifenedig terfynol oherwydd camymddygiad difrifol a chafodd y Ditectif Gwnstabl Jones rybudd ysgrifenedig oherwydd camymddygiad.

Teulu

Ar Chwefror 25, 2010, roedd Mr Wall yn Uned Troseddwyr Ifanc Carchar y Parc ym Mhen-y-bont.

Roedd honiadau bod y ddau blismon wedi rhoi seidr a sigaréts iddo cyn mynd ag e i weld ei deulu a'i yrru mewn car o gwmpas Caerdydd.

Wedyn gofynnwyd iddo gyfadde i droseddau.

Roedd yn amhosib iddo gyflawni rhai o'r troseddau gan ei fod yn y ddalfa.

Pan gafodd ei gyfreithiwr wybod fe ofynnodd am brawf anadlu ac roedd Mr Wall dros y lefel gyfreithiol.