Y rhai sydd wedi datgan diddordeb i fod yn Gomisiynwyr Heddlu

  • Cyhoeddwyd

Ar Dachwedd 15, 2012 fe fydd 'na etholiad i ddewis Comisiynwyr Heddlu a Throsedd mewn 41 o heddluoedd ar draws Cymru a Lloegr y tu allan i Lundain. Ymhlith y dyletswyddau y mae sefydlu blaenoriaethau ar gyfer y llu, goruchwylio'r gyllideb a phenodi'r prif gwnstabl.

Llywodraeth y Glymblaid yn San Steffan sydd wedi cyflwyno'r newid ac mae disgwyl i ymgeiswyr sefyll ar ran plaid neu'n annibynnol.

Dydi'r Blaid Lafur ddim o blaid y comisiynwyr ond mae disgwyl iddyn nhw gyflwyno ymgeiswyr ym mhob un o luoedd Cymru.

Dywedodd y Democratiaid Rhyddfrydol na fyddai'r swydd yn gysylltiedig â phlaid wleidyddol ac felly fydd unrhyw aelod o'r blaid fydd yn ymgeisio ddim yn derbyn cefnogaeth ariannol gan y blaid.

Mae'r Ceidwadwyr Cymreig yn ystyried cyflwyno ymgeiswyr.

Dywedodd Plaid Cymru eu bod nhw hefyd yn gwrthwynebu'r egwyddor o gomisiynwyr etholedig ond y bydden nhw'n trefnu ymgeiswyr ar gyfer pob llu.

Fe fydd cyflog y comisiynydd yn Heddlu Gwent a Heddlu Gogledd Cymru yn £70,000 a bydd yn £65,000 yn ardal Dyfed Powys. Bydd y cyflog ar gyfer Heddlu De Cymru yn £85,000 y flwyddyn.

Isod mae rhestr o'r rhai sydd wedi mynegi diddordeb mewn ymgeisio. Fe fydd y rhestr yn cael ei diweddaru pan ddaw'r enwau i law.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol