Pysgotwr: Y chwilio ar ben

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Roedd badau achub lleol yn rhan o'r chwilio

Mae badau achub a hofrennydd wedi bod yn chwilio am bysgotwr oddi ar arfordir Ynys Môn.

Gwylwyr y Glannau oedd yn arwain y chwilio gyda chymorth badau achub a hofrennydd y Llu Awyr o'r Fali.

Fe roddwyd y gorau i chwilio am 3pm ddydd Gwener.

Daeth cadarnhad mai'r St Amant oedd y llong bysgota ac mae Heddlu'r Gogledd wedi bod yn gweithio gyda Heddlu Dumfries and Galloway yn yr Alban i geisio canfod pwy yw'r dyn sydd ar goll.

Mae'r Adran Ymchwilio i Ddamweiniau Morol bellach yn arwain yr ymchwiliad.

Dywedodd Heddlu'r Gogledd eu bod nhw'n gweithio gyda'r adran a Gwylwyr y Glannau.

60 milltir sgwâr

Cyrhaeddodd y llong borthladd Caergybi ddiwedd prynhawn Gwener ac mae'r heddlu yn siarad â'r criw.

Cafodd pum bad achub eu galw allan, badau achub Caergybi a Phorthdinllaen a alwyd am 2.35am.

Cafodd dau fad achub Bae Trearddur alwad am 3.50am yn ogystal â bad achub arall o Gaergybi.

Roedd y pysgotwr tua 15 milltir (24 cilometr) o'r arfordir.

Bu cychod pysgota lleol yn helpu chwilio'r ardal o tua 60 milltir sgwâr.

Derbyniodd y gwasanaethau brys alwad am 2.29am ddydd Gwener ar ôl adroddiadau bod dyn wedi syrthio oddi ar y llong bysgota.

Dim siaced achub

Doedd neb wedi ei weld ers 0.45am fore Gwener pan oedd ar y llong tua milltir i'r de o Ynys Lawd.

Mae'n debyg nad oedd yn gwisgo siaced achub.

Dywedodd Ray Carson, oedd yn cyd-lynu'r chwilio yng Nghanolfan Gwylwyr y Glannau Caergybi, eu bod yn defnyddio offer cyfrifiadurol oedd yn edrych yn fanwl ar y gwynt a'r llanw i geisio dyfalu lle oedd y dyn.

"Fe adawodd y cwch Gaergybi am 11.24pm i fynd i Fae Caernarfon," meddai fore Gwener.

"Cafodd y dyn ei weld ddiwethaf am 0.45am pan oedd tua milltir i'r gorllewin o dde Ynys Lawd.

"Cafodd Gwylwyr y Glannau eu galw am 2.29am pan oedd tua 15 milltir oddi wrth y lle diwetha gafodd ei weld.

"Mae pob ymdrech yn cael ei wneud i ddod o hyd iddo."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol