Achub cath o ben arwydd ar yr M4

  • Cyhoeddwyd
Y gath ar ben yr arwyddFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Roedd cwsmeriaid mewn garej gyfagos yn cadw golwg ar y gath

Mae swyddogion yr RSPCA wedi diolch i ddyn a ddefnyddiodd graen i achub cath oedd yn sownd ar ben arwydd traffordd.

Roedd yr heddlu wedi trefnu i rwystro ceir ar yr M4 ger Llansawel, Castell-nedd, wrth i'r achub ddigwydd.

Credir fod y gath wedi bod yn sownd ar ben yr arwydd am hyd at 24 awr cyn medru dychwelyd at ei pherchennog.

Galwodd y sgaffaldiwr Hugh Norville ar gyfaill gyda chraen i ddod i gynorthwyo wedi iddo benderfynnu na fedrai gyrraedd y gath.

Dywedodd llefarydd ar ran yr RSPCA bod cwsmeriaid mewn garej gyfagos yn cadw golwg ar y gath yn ystod y digwyddiad ddydd Iau diwethaf.

Dywedodd y llefarydd: "Roedd hi'n ymddangos nad oedd dihangfa i'r gath heblaw i fynd yn ôl y ffordd y daeth yno a neidio yn ôl ar yr M$, ond wrth gwrs efallai fod traffig trwm wedi gwneud iddi feddwl ddwywaith."

Doedd dim modd i'r Gwasanaeth Tân weithredu'n syth am resymau diogelwch.

"Wrth i'r heddlu atal y traffig, llwyddodd Mr Norville i godi'r craen a denu'r gath o'r arwydd gan ddefnyddio bwyd," medd Nic de Celis o'r RSPCA.

"Maen nhw'n dweud fod gan gath naw o fywydau, ac mae hon yn sicr wedi defnyddio un o'r rheini y tro hwn."