Cyhoeddi enwau'r ddau fu farw

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi enwau'r ddau fu farw mewn damwain ym Mwlch yr Oernant ddydd Llun.

Roedd Jonathon Lee Cassidy Jones a Dale Thomas Williams o ardal Rhiwabon ac yn 18 oed.

Mae dyn arall gafod anafiadau i'w frest yn Ysbyty Maelor, Wrecsam.

Dywedodd y dyn alwodd y gwasanaethau brys fod y gymuned leol yn parhau mewn sioc.

Rhys Hughes o Eglwyseg oedd y person cyntaf i gyrraedd y safle. "Mae meddyliau pawb gyda theuluoedd y tri," meddai.

Roedd y tri yn y car yn fyfyrwyr yng Ngholeg Llysfasi ger Rhuthun.

Ffens

Cafodd dwy injan dân - un o Langollen ac un o'r Waun - eu hanfon i'r safle hanner milltir o dafarn y Britannia Inn i gyfeiriad Llangollen am 12:38pm.

"Roedd y tri mewn car Peugeot glas darodd goeden wrth iddynt deithio i gyfeiriad Llangollen," meddai'r heddlu.

Dywedodd Mr Hughes, sy'n gynghorydd yn Llangollen, ei fod yn gyrru ar Fwlch yr Oernant i gyfeiriad Rhuthun pan welodd fod rhan o ffens ar ymyl y ffordd wedi ei difrodi.

"Fe wnes i stopio tua 100 llath i fyny'r ffordd, yna troi yn ôl a sylweddoli beth oedd wedi digwydd.

"Roedd yna ddyn ifanc yn dod i fyny'r llethr.

"Fe wnes i ofyn a oedd o'n iawn ac yna deialu 999. Yn ffodus fe wnes i lwyddo i ddal sylw gyrwyr eraill, ac fe ddaeth pobl i helpu."

Dylai unrhyw dystion neu unrhyw un â gwybodaeth ffonio'r Cwnstabl 450 Aled Jackson yn Uned Blismona Ffyrdd Heddlu'r Gogledd ar 101 neu 0300 3300 101.

Straeon perthnasol